Documentaire over windmolenproblematiek

(15-12-2015)
Er is een film in de maak over de windmolenperikelen genaamd ‘Onderstroom’. Feitelijk gaat deze film echter over veel meer dan dat; Over een dwingende overheid, over projectontwikkelaars, over kleine dorpsgemeenschappen waar men gewend is in harmonie met elkaar te leven. Filmer Jeroen Hoogendoorn laat zien wat er gebeurt als rond zijn eigen dorp, Pingjum, het grootste windpark van Friesland moet verrijzen. Dit verhaal gaat over een proces wat zelden inzichtelijk wordt gemaakt. Via crowdfunding kan dit project voltooid worden. Klik hier voor meer informatie en een link naar de promo-film.