Handwerkavonden en andere data

(24-1-2016)
De brei-& haakclub heeft, om de week op woensdags, handwerkavond in het dorpshuis. Het kost maar 1 euro, excl. een drankje. Je betaalt alleen wanneer je wel kan komen. Zie voor meer informatie en de data hun eigen pagina.
Wanneer de bijeenkomsten van de soos in het café zijn, staat op de soos-pagina. Elke vereniging kan aan de webredactie doorgeven, als ze data van bijeenkomsten op hun eigen dorpspagina willen vermelden.