Tijdtafel in Victoriuskerk

(21-5-2016)
De tijdtafel is een digitale databank vol films en verhalen over de mens in het waddenlandschap. Gerda Holzhaus en Bob Driessen zijn de initiatiefnemers van deze tentoonstelling die het leven aan de waddenkust en de Lytse Bouhoeke in beeld te brengt. Het streven is om deze kleurrijke tijdtafel in te bedden in een grotere tentoonstelling die een langere tijd in de Victoriuskerk kan gaan lopen, zo gauw deze eigendom is van Pingjum zelf. Dan zal de kerk vaker open zijn voor dorpelingen, als ook voor cultuur- en natuurtoerisme. De feestelijke opening van de tijdtafel zal op 1 juni gebeuren door Gedeputeerde Kunst, Cultuur en Water van de provincie Fryslân, mw. Sietske Poepjes. Klik hier voor het openingsprogramma en contactgegevens om je hiervoor aan te melden. Achter deze link staat het krantenartikel.