COÖPERATIE PINGJUM

COÖPERATIE  PINGJUM  UITNODIGING

voor de ledenvergadering, dinsdag 9 mei om 20.00 uur in het Dorpshuis

 

AGENDA

– Opening

– Notulen ledenvergadering 13 mei 2016 (bijlage)

– Jaarverslag 2016 (bijlage)

– Stand van zaken activiteiten

– Benoeming Jos Fries als bestuurslid en overige bestuurszaken

– Goedkeuring financieel verslag 2016 (bijlage)

– Rondvraag

– Gezellige afsluiting met een hapje en een drankje

Voor deze vergadering zijn uitgenodigd: 97 leden, de klanten van Noordelijk Lokaal Duurzaam en de belangstellenden voor het zonnepanelenproject.

Contact: info@cooperatiepingjum.nl . De informatie over de ledenvergadering is ook te vinden op www.cooperatiepingjum.nl