Bijeenkomst toekomst Dorpshuis

Renate de Backere

Zaterdag 9 september kwamen ruim 20 Pingjummers naar het dorpshuis om samen met het bestuur van het dorpshuis te praten over enkele thema’s. Kita Lebesque begeleidde deze bijeenkomst, door groepen te vormen en op een verrassende manier te laten nadenken over enkele zaken die het dorpshuis betreffen. We zijn allemaal blij en trots op het dorpshuis maar het is wel zaak het rendabel te houden en gezellig zodat er mensen blijven komen. Het was heel nuttig en gezellig, het bestuur heeft voldoende input om verder te bouwen op de ideeën die zijn geopperd. Iedereen tige dank voor je bijdrage!