Werk in uitvoering

Home Werk in uitvoering
OP deze pagina plaatsen wij voortaan de meldingen van de gemeente zuidwest Friesland omtrent werk aan de weg.
OP DIT MOMENT  3   MELDINGEN

 

003 Ter kennisgeving werkzaamheden aan de Afsluitdijk.

Onderstaand vindt u meer informatie over de geplande werkzaamheden en de eventuele gevolgen voor het verkeer. De informatie komt van Levvel en is ook contacthouder van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk. Informatie werkzaamheden aan de Afsluitdijk van Levvel:

De komende twee weken staan vanuit Levvel de volgende werkzaamheden op/langs de weg op de Afsluitdijk gepland:

  • Kornwerderzand: 1 februari t/m eind oktober 2019: parallelweg-noord afgesloten met omleiding via parallelweg-zuid.
  • Kornwerderzand: 11 maart: afsluiting afrit Kornwerderzand op HRL. Hinder: overdag omleiding voor het verkeer en vluchtstrookafzetting.
  • Kornwerderzand: 18 maart: stop&go op HRR ten behoeve van in- en uitrijden werkverkeer thv toekomstige vismigratierivier.

Zie ook de bijlage voor deze maatregelen en een verdere doorkijk.

Daarnaast is vanaf 1 april 2019 tot 1 april 2022 het fietspad afwisselend afgesloten tussen Den Oever en Breezanddijk/Kornwerderzand. Informatie hierover is te vinden op de website van de Afsluitdijk: https://www.deafsluitdijk.nl/hinder/

Met vriendelijke groet,

Patricia Koppert-Bakker | Verkeersmanager | Levvel

002 Witmarsum en Pingjum, verkeershinder Mulierlaan

Vanaf maandag 25 maart tot en met dinsdag 02 april 2019 is op de rijbaan Mulierlaan tussen Witmarsum en Pingjum sprake van verkeershinder voor het doorgaand verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de bermen van de rijbaan Mulierlaan vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.    Klik hier voor meer informatie

001 De  wegwerkzaamheden zijn o.a. dankzij een verzoek van Dorpsbelang Pingjum aan de Gemeente, tijdens ons jaarlijkse gesprek met de Wethouder en de Dorpencoordinator.      lees hier verder (pdf bestand)