Archief voor februari, 2019

Himmeldei op donderdag 21 maart

voor Dorpsbelangen in Gemeente Súdwest-Fryslân

Het voorjaar komt er aan en dat betekent dat GroenDoen de Himmeldei dit jaar weer organiseert.

Wil u als dorpsgenoot in Pingjum meedoen aan de Himmeldei? Kom samen “himmeljen”!

 D o e l

Het doel van de Himmeldei is om met elkaar (zowel jong als oud) de directe woonomgeving schoner en afvalvrij te maken.

D a t a

Himmeldei in Pingjum is donderdag 21 maart van 13:00 tot 14:00 uur (vertrek vanuit de school)

Aanmelden

Opgave graag uiterlijk 27 februari bij dorpsbelang@dorppingjum.nl

of telefonisch bij voorzitter Cecilia Suárez Arano: 0517-579347

 Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u ons mailen via het

e-mailadres: dorpsbelang@dorppingjum.nl

We hopen dat u dit jaar ook (weer) meedoet!

 

Valentijnsconcert plus High Tea afgelast

Renate de Backere

Helaas moeten we u mededelen dat het Valentijnsconcert met High Tea, georganiseerd door Nieuw Atlantis, niet doorgaat zondag 17 februari.

RECTIFICATIE

In het artikel “Tijd voor actie”, gepubliceerd in de “Yn ‘e Halsbân” van februari 2019, staat mevr. van Vark genoemd als contactpersoon voor meldingen t.a.v. de Mulierlaan.
Dit is onjuist! Melding kan alleen gedaan worden via de website van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Redactie Yn ‘e Halsbân