Himmeldei op donderdag 21 maart

voor Dorpsbelangen in Gemeente Súdwest-Fryslân

Het voorjaar komt er aan en dat betekent dat GroenDoen de Himmeldei dit jaar weer organiseert.

Wil u als dorpsgenoot in Pingjum meedoen aan de Himmeldei? Kom samen “himmeljen”!

 D o e l

Het doel van de Himmeldei is om met elkaar (zowel jong als oud) de directe woonomgeving schoner en afvalvrij te maken.

D a t a

Himmeldei in Pingjum is donderdag 21 maart van 13:00 tot 14:00 uur (vertrek vanuit de school)

Aanmelden

Opgave graag uiterlijk 27 februari bij dorpsbelang@dorppingjum.nl

of telefonisch bij voorzitter Cecilia Suárez Arano: 0517-579347

 Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u ons mailen via het

e-mailadres: dorpsbelang@dorppingjum.nl

We hopen dat u dit jaar ook (weer) meedoet!