Archief voor september, 2019

Glasvezel in Pingjum

Aan: Dorpsgenoten in Pingjum

U I T N O D I G I N G

 Informatieavond:    De Fryske Mienskip op Glas / Glasvezel buitenaf

 

De Fryske Mienskip op Glas / Glasvezel buitenaf organiseert een lokale informatieavond waarop zij, heel specifiek voor de bewoners van Pingjum, het belang van het project en de toekomstige rol van internet nog eens toelichten en inzicht geven waarom glasvezel daarvoor zo belangrijk is. Er is heel veel informatie toegestuurd, maar inmiddels weten we dat het beter werkt om mensen persoonlijk een toelichting te geven.

Glasvezel start de avond met een korte presentatie, tijdens de infoavond geven ze aan u wat extra informatie. Daarna is er alle ruimte voor het stellen van vragen.

Datum:     maandag 23 september 2019

Tijd: 20:00 uur  Locatie: Dorpshuis “De Nije Bân” Lammert Scheltesstraat 12

De koffie staat klaar !

 

 

Garage Verkoop Pingjum

Op 28 september a.s. willen wij in Pingjum een garage/tuin en
schuurverkoop gaan organiseren. Wij hopen dat er op die dag
veel mensen zullen zijn die hieraan meedoen en die op eigen
erf hun overbodige spulletjes gaan verkopen.
Wij zullen zorgen voor de publiciteit in en buiten Pingjum. En
voor de flyers met de adressen van alle deelnemers.
Hiertoe krijgt u half augustus een formulier om u op te geven
als deelnemer en waarop u adres ook duidelijk moet worden
vermeld. De kosten zijn €3 per adres.

 

Feikje Folkertsma,
Geertje Colman,
Carla Posthuma (06-37435396)