Garage Verkoop Pingjum

Op 28 september a.s. willen wij in Pingjum een garage/tuin en
schuurverkoop gaan organiseren. Wij hopen dat er op die dag
veel mensen zullen zijn die hieraan meedoen en die op eigen
erf hun overbodige spulletjes gaan verkopen.
Wij zullen zorgen voor de publiciteit in en buiten Pingjum. En
voor de flyers met de adressen van alle deelnemers.
Hiertoe krijgt u half augustus een formulier om u op te geven
als deelnemer en waarop u adres ook duidelijk moet worden
vermeld. De kosten zijn €3 per adres.

 

Feikje Folkertsma,
Geertje Colman,
Carla Posthuma (06-37435396)

Menu