VERENIGING VOOR DORPSBELANG PINGJUM

VERENIGING VOOR DORPSBELANG PINGJUM

Vóór  15 oktober voorstellen indienen projecten Ondernemersfonds SWF!

Het bestuur van het Ondernemersfonds Súdwestfryslân heeft het mandaat van Dorpsbelang Pingjum om projecten in te dienen bij het fonds erkend – de meerderheid van de in Pingjum gevestigde ondernemers had immers daarmee ingestemd (zie vorige Yn ‘e Halsbân, mei 2019). De projecten moeten voldoen aan de criteria van het Ondernemersfonds (hieronder nadere uitleg). Én ze moeten de goedkeuring wegdragen van de meerderheid van de aanwezigen van een (speciale) Ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelang. klik hier en lees verder