Glasvezel in Pingjum

Aan: Dorpsgenoten in Pingjum

U I T N O D I G I N G

 Informatieavond:    De Fryske Mienskip op Glas / Glasvezel buitenaf

 

De Fryske Mienskip op Glas / Glasvezel buitenaf organiseert een lokale informatieavond waarop zij, heel specifiek voor de bewoners van Pingjum, het belang van het project en de toekomstige rol van internet nog eens toelichten en inzicht geven waarom glasvezel daarvoor zo belangrijk is. Er is heel veel informatie toegestuurd, maar inmiddels weten we dat het beter werkt om mensen persoonlijk een toelichting te geven.

Glasvezel start de avond met een korte presentatie, tijdens de infoavond geven ze aan u wat extra informatie. Daarna is er alle ruimte voor het stellen van vragen.

Datum:     maandag 23 september 2019

Tijd: 20:00 uur  Locatie: Dorpshuis “De Nije Bân” Lammert Scheltesstraat 12

De koffie staat klaar !

 

 

Menu