Sluiting Dorpshuis tot 1 juni vanwege Corona virus

In navolging van het advies van de landelijke overheid heeft het dorpshuisbestuur woensdag 25 maart 2020 besloten de sluiting van het dorpshuis in Pingjum te verlengen tot 1 juni 2020.
Het bestuur blijft de richtlijnen van de overheid volgen. Voor actueel nieuws kijk op de website van het dorpshuis: http://www.dorpshuispingjum.nl/
We zijn ons bewust van vervelende gevolgen voor het dorp en veel dorpsgenoten. Juist omdat het dorpshuis zo’n centrale plaats in neemt in de Penjummer mienskip voelen we ons verantwoordelijk voor het welbevinden van eenieder in Pingjum. Daarom hebben we dit besluit genomen.
Menu