Energietransitie

Uit het nieuws hebt u kunnen vernemen dat we in Nederland op termijn allemaal “van het gas af moeten”. De uitvoering daarvan ligt bij de gemeente. Maar wat doet onze gemeente en op welke termijn?

Met de deze vraag in het hoofd heeft Dorpsbelang Pingjum onlangs contact gezocht met de nieuw aangestelde gemeentelijke Energiecoördinator. We hebben hem gevraagd of en waar Pingjum voorkomt in de gemeentelijke planning.

In de reactie van de Energiecoördinator staat het volgende:

  • “We staan voor een grote opgave waarbij het de bedoeling is dat alle huizen in de gemeente in 2050 van het gas af zijn. Om dat te realiseren, hebben we als gemeente het doel gesteld om in 2030 ongeveer 8.000 woningen van het gas af te hebben.
  • Op dit moment hebben we in de Klimaatagenda drie wijken/kernen aangewezen om mee aan de slag te gaan. Voor de andere wijken, dorpen en steden hebben we op dit moment nog geen plannen en nog geen planning. Eind 2021 moet de gemeente een transitievisie warmte hebben opgesteld. Hierin staat het tijdspad wanneer welke wijken/kernen van het aardgas af gaan en bieden we inzicht in het vervolgproces. Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
  • Maar jullie kunnen als dorp daar zelf invloed op hebben. Als jullie al ideeën hebben om als dorp van het gas af te kunnen, kunt u zelf al initiatief nemen. Het helpt dan misschien om een energiecoöperatie op te richten. Op dit moment hebben we als gemeente een subsidieregeling om dit te stimuleren. Een coöperatie kan een bedrag van €2.600,- aanvragen. Hier is meer informatie te vinden:  opfficielebekendmakingen.nl/gmb-2020-282505.html.
  • Verder hebben we nog een subsidie voor huiseigenaren. Zij kunnen €90,- terugkrijgen als zij een bonnetje van energiebesparende maatregelen uploaden op de volgende site: www.duurzaambouwloket.nl. Op deze site is ook meer informatie te vinden. Naast deze gemeentelijke subsidie is er ook een landelijke subsidie bij het aanschaffen van twee isolerende maatregelen. Op deze site is meer informatie te vinden: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer.

Deze mail van de Energiecoördinator hebben wij natuurlijk gedeeld met Coöperatie Pingjum. We zullen als Dorpsbelang Pingjum de plannen van de gemeente in de gaten houden en u zo goed mogelijk op de hoogte houden.

Het bestuur Dorpsbelang Pingjum