Kies ook voor Energie van Ons en steun Pingjum

Kies net als 25 andere inwoners/adressen in Pingjum voor Energie van Ons.

En steun Pingjum!

“ENERGIE VAN ONS “ is een coöperatieve groene energie leverancier voor de drie noordelijke provincies. Dit zonder winstoogmerk en er wordt geen geld uitgegeven aan reclame of sponsoring. Door stroom/gas af te nemen worden lokale coöperaties financieel gesteund. Wanneer u overstapt op “Energie van Ons” steunt u direct de coöperatie Pingjum welke de leefbaarheid en verduurzaming van ons dorp stimuleert. Wanneer eenmalige kortingen/acties buiten beschouwing gelaten worden wordt, is “ENERGIE VAN ONS” niet duurder dan andere echt groene energie leveranciers.

Overstappen kan via www.dorppingjum.nl/energiecooperatie

Menu