De grasboot is terug

Op goede vrijdag heeft kunstenaar Michel Dil met hulp van dorpsgenoot Rob Konijn de grasboot geplaatst in de hoek van het kaatsveld. Er konden maar weinig mensen bij zijn, want de Corona-beperkingen zijn nog niet van de baan. Omrop Fryslân maakt een korte reportage: Speelbeeld van kunstenaar Michel Dil terug in Pingjum

De Grasboot is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân, Kernenfonds van de gemeente Súdwest-Fryslân, Rabo Coöperatief fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds i.c. Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds, Stichting tot Nut Arum, Dorpsmolen Pingjum, Peuterspeelzaal Pingjum. Sfefan Belderbos, kunstenaar uit Witmarsum en lid van Kunst Achter Dijken hielp mee met fondswerving. Bij de grasboot gaat nog een bankje, een afvalbak en een informatiebord geplaatst worden. Verder komt er in de loop van het jaar Led-verlichting op de grasboot.

Welk bankje?

Helaas kan de gemeente alleen maar een afvalbak ter beschikking stellen. Wel is de gemeente bereid om een bank van elders in/bij het dorp te verplaatsen. Dorpsbelang stelt voor om de bank die op de Kleine Buren staat (bij Pizzeria) daar voor aan te wijzen. Wie een beter idee heeft, mag het zeggen. Zonder alternatief vóór 8 mei gaat deze verplaatsing in de gemeentelijke pijplijn.

Wie helpt mee met het legen van de afvalbak?

De te plaatsen afvalbak moet door vrijwilligers uit het dorp geleegd worden. Wie helpt er mee?
 De vuilniszakken komen voor rekening van Dorpsbelang. Aanmelding bij dorpsbelang@dorppingjum.nl, of meld je bij een van de bestuursleden: Cecilia Suarez Arano, Hanna Garrer, Leontine Bijleveld, Janneke de Rijk, Alie Visser.

Menu