Werkzaamheden Burenlaan, Waltingaleane en Buitendijk,

Volgens planning is vanaf maandag 16 augustus t/m vrijdag 24 september de Burenlaan, Waltingaleane en Buitendijk afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Uiteraard kunnen aanwonenden van het werk thuis komen maar dat kan, vooral overdag,
gepaard gaan met wat hinder vanwege de werkzaamheden. Aanwonenden krijgen ca. 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bewonersbrief met hierin meer informatie over de werkzaamheden, wat de globale planning van de werkzaamheden zal zijn en wie ze waarvoor kunnen benaderen.

Welke werkzaamheden?

Aan de Burenlaan, Waltingaleane en Buitendijk vinden asfalt onderhoudswerkzaamheden plaats.

Verkeersmaatregelen

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De omleidingsroute wordt met gele borden aangegeven.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De
overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Menu