Nieuws van de coöperatie

Met de inkomsten uit de energiecoöperatie Pingjum worden ook andere dorpsinitiatieven ondersteund.
 Nieuwe ideeën voor coöperatie-initiatieven zijn van harte welkom. Bloemenpluktuin, eetgroep, pannenkoekenavond en de energiecoöperatie

Sinds 2014 heeft Pingjum een coöperatie met als belangrijkste doel het versterken van de sociale en economische veerkracht van de dorpssamenleving. De coöperatie telt ongeveer 100 leden. De contributie is 5 euro per jaar en voor huisgenoten 2,50. Vanaf de oprichting is het doel geweest een coöperatiemolen te realiseren. Het huidige provinciale beleid maakte dit helaas onmogelijk. Er is gewerkt aan een plan voor collectief aankopen van zonnepanelen voor de individuele huishoudens, maar hier blijkt helaas te weinig belangstelling voor.

Waar mogelijk en genoeg deelnemers worden nieuwe projecten door de Coöperatie ondersteund.

De Coöperatie telt momenteel vier actieve onderdelen:

  • Energiecoöperatie Pingjum: Afnemers bij “energie van ons “ kopen niet alleen tegen concurrente prijzen duurzame energie maar dragen ook bij aan de coöperatie en dus de leefbaarheid in het dorp.
  • Dorpstuin: is dit jaar een bloemenpluktuin waar voorlopig vanaf 10 juli op iedere zaterdagmorgen tussen 10:00 en 11:00 uur een bos bloemen geplukt kan worden tegen een kleine vergoeding.
  • Eetgroep: We hopen 21 oktober weer te kunnen starten met een pannenkoekenavond.
  • Open lunch (samen met Te Plak): zal in het najaar weer plaatsvinden.

Tevens ondersteunt de Coöperatie door middel van een donatie tal van projecten die aangedragen worden door verenigingen in het dorp Pingjum.

De coöperatie heeft het voornemen om de Algemene ledenvergadering in november te organiseren onder het genot van een buffet. De leden zullen hiervoor t.z.t. een uitnodiging krijgen.

  • N.B. Voor de verschillende actieve onderdelen zoekt de Coöperatie vrijwilligers.
  • De bloemen en groente tuin (met ingang van 2022, de start van het nieuwe seizoen)
    De eetgroep m.i.v. oktober (2021)

Aanmelden kan op zaterdagochtend bij de bloementuin of stuur een e-mail naar: info@cooperatiepingjum.nl

Menu