Gratis cursus planten en excursie vlinders en hommels

Twee gratis cursussen voor mensen die mee willen denken/helpen bij het monitoren van de biodiversiteit van Stichting Gouden Land.

Samen met de agrariërs werkt de Stichting Gouden Land aan het vergroten van de biodiversiteit in de Lytse Bouhoeke. Hierbij willen we graag zoveel mogelijk mensen betrekken. Ben je een natuurliefhebber en wil je ons helpen? Doe dan mee aan deze cursus!  Cursus planten

De Stichting Gouden Land onderzoekt in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland onder andere welke dagvlinders en hommels leven op en rond de Pingjumer Gulden Halsband. Excursie Vlinders en Hommels