Begraafplaats

Het beheer van de kerkelijke begraafplaats berust bij de Protestantse Gemeente in Pingjum, vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters.

Het beheer van het kerkhof is er onder andere voor:

  • Reservering van een graf, dan wel het uitzetten van de juiste plek voor de begrafenis. Er is een register waarin alle graven op naam e.d. worden bijgehouden.
  • Onderhoud van het groen

Nadere informatie over de begraafplaats: lees bijgaand reglement.

Het ritueel van de begrafenis zelf, zoals bode, klok luiden, graven van het graf, dragers en kerkdienst enz. gaat via de bode (ev. begrafenisvereniging als je daar lid van bent).

Wie informatie wil over de begrafenisvereniging, kan hier doorklikken.

CONTACT:

begraafplaatspingjum@gmail.com

De beheerder van de begraafplaats is:
Rein Brandsma
Mulierlaan 4
8749 TA Pingjum
0517-579 599

De administrateur van de begraafplaats is:
Antsje Postma
Pibemalaan 29
8749 GR Pingjum
0517-579 306