Bestuurszaken

Coöperatie Pingjum   Thuis coöperatie

Op deze pagina vind u onze bestuurszaken zoals notulen

Notulen ledenvergadering 22 mei 2019

Het jaarverslag 2018