Biljartvereniging

Al geruime tijd is de biljartvereniging actief. Het biljartseizoen start in september en loopt tot maart/april, afhankelijk van het aantal leden en dus het aantal te spelen partijen. In een seizoen worden er twee speelrondes libre (competitie) gespeeld. Daarnaast worden er een aantal uit-en-thuis toernooien gespeeld tegen andere verenigingen. Afgelopen jaren was dat tegen Midlum en tegen Kimswerd.

Voor leden van de eigen vereniging wordt tussentijds een toernooi georganiseerd, waarbij dan vaak andere disciplines van het biljarten worden beoefend, zoals driebanden, bandstoten, mixtoernooien (diverse stoten maken, omgerekend naar ieders eigen gemiddelde) of het spel met de 4e bal. Dit gebeurt vaak als bijvoorbeeld een kerst- of /oudejaarstoernooi, paasbiljarten en het begin- en slottoernooi van het seizoen.

Wat we gaan doen wordt in een Algemene Ledenvergadering besproken. Tot slot is er – bij voldoende financiële middelen uit de “poedelpot”- nog een periodiek uitje, waarbij we de laatste keer bijvoorbeeld uit eten zijn geweest en vervolgens zijn gaan bowlen en boogschieten. Het gemiddelde bij onze club, wat gespeeld wordt, variëert tussen de 20/30 en 80/30.

Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Aan het begin van een nieuwe speelronde wordt van aspirant-leden een gemiddelde bepaald, door 3 partijen te spelen tegen zittende leden. Bij geen bezwaar van zittende leden, wordt hij of zij lid en krijgt statuten en een ledenlijst uitgereikt door het bestuur. Het lidmaatschap bedraagt momenteel € 20,-per jaar en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Er wordt door de vereniging gebruik gemaakt van het biljart in het dorpshuis ‘De Nije Bân. Wellicht tot ziens in de ontmoetingsruimte van dorpshuis Pingjum!

Iedere eerste zaterdag van de maand is er prijsbiljarten in het dorpshuis. Dit is voor iedereen toegankelijk en wellicht een leuke kans om eens even “in de keuken te kijken” en het sfeertje te proeven.

Inleg 4,- pp. Iedereen speelt op zijn. haar eigen gemiddelde niveau.

Opgave voor 18 uur 579223 of 579528
Begin 19.00 in het dorpshuis.

CONTACT:

Klaas Kuiken (secretaris)
opdebus@hotmail.com