Biljartvereniging

Al geruime tijd is de biljartvereniging actief. Het biljartseizoen start in september en loopt tot maart/april, afhankelijk van het aantal leden en dus het aantal te spelen partijen. In een seizoen worden er twee speelrondes competitie libre gespeeld. Daarnaast worden er -uit en thuis- een aantal toernooien gespeeld tegen andere verenigingen uit andere dorpen.

Voor leden van de vereniging wordt enkele malen een toernooi georganiseerd, waarbij diverse disciplines van het biljarten worden beoefend, zoals driebanden, bandstoten, mix-toernooien (diverse stoten maken, omgerekend naar ieders eigen gemiddelde) of het spel met de 4e bal. Dit gebeurt vaak bijvoorbeeld als een Kerst-toernooi, Paas-biljarten en als begin- en slottoernooi van het seizoen.

De planning van het nieuwe seizoen wordt in een Algemene Ledenvergadering besproken.

Het gemiddelde bij onze club, wat gespeeld wordt, varieert van 15 tot 80 caramboles in 30 beurten.

Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Een gemiddeld aantal punten wat een aspirant-lid moet halen binnen 30 beurten om de partij te winnen, wordt bepaald door 3 partijen te spelen tegen zittende leden. Bij geen bezwaar van zittende leden, wordt hij of zij lid.

Het lidmaatschap bedraagt momenteel € 25,- per jaar en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Er wordt door de vereniging gebruik gemaakt van het biljart in het dorpshuis ‘De Nije Bân’.

Wellicht tot ziens in de ontmoetingsruimte van dorpshuis Pingjum!

Tijdens het seizoen is er iedere eerste zaterdag van de maand prijsbiljarten in het dorpshuis. Dit is voor iedereen toegankelijk en een leuke kans om eens even “in de keuken te kijken” en het sfeertje te proeven.

Inleg 4,- pp. Iedereen speelt op zijn/haar eigen gemiddelde niveau.

Opgave voor 18.00 uur op telefoonnummers 0517-579407 en 0517-579571

of via e-mail: bvpingjum@gmail.com

Aanvang 19.00 in het dorpshuis.