Biljartvereniging

Biljartvereniging Pingjum is één van de oudste verenigingen van Pingjum. Het ledental wisselt tussen de 12 en 15 leden. Het biljartseizoen start in september en loopt tot maart/april, afhankelijk van het aantal leden en dus het aantal te spelen partijen.

In een seizoen worden er twee speelrondes competitie libre gespeeld. Daarnaast worden er uit-en-thuis toernooien gespeeld tegen verenigingen uit andere dorpen. Wij maken gebruik van ons eigen biljart in dorpshuis “De Nije Bân” te Pingjum. Onze speelavond is vrijdagavond 19.00 in het dorpshuis. Bij onze vereniging varieert het gemiddelde van 13 tot 75 caramboles in 30 beurten.

Voor leden van de vereniging wordt er enkele malen per jaar een toernooi georganiseerd, denk dan aan een Paas- of Kersttoernooi of een begin- of slottoernooi. Daarnaast is er tijdens het biljartseizoen iedere eerste zaterdag van de maand Prijsbiljarten in het dorpshuis. Dit is voor iedereen toegankelijk, ook niet-leden van de biljartvereniging zijn van harte welkom. Een leuke kans om eens even “in de keuken te kijken” en het sfeertje te proeven. De inleg is € 5,00 pp. Opgave vóór 18.00 uur op de speelavond.

De planning van elk nieuw seizoen wordt in een Algemene Ledenvergadering besproken. Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Aspirant-leden kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Een aspirant-lid moet een drietal partijen spelen tegen zittende leden teneinde zijn/haar gemiddelde te bepalen. Een aspirant-lid kan pas volwaardig lid worden bij geen bezwaar van zittende leden. Het bestuur bepaalt of eventuele bezwaren zwaarwegend genoeg zijn.

Laurens Koster 06 1567 6315