Energiecoöperatie

Coöperatie Pingjum is lid van de Coöperatie Energie VanOns (voorheen Noordelijk Lokaal Duurzaam). Door via Coöperatie Pingjum klant te worden van Energie VanOns blijft de gemaakte winst IN PINGJUM!

Overstappen

Overstappen naar Energie VanOns kan eenvoudig via de website van Energie van ons

Alle tarieven en voorwaarden over overstappen vind je hier:  https://energie.vanons.org/tarieven-overstappen/

Dorpsvoordeel

Elke energieleverancier brengt naast het aantal gebruikte kilowatts “vastrecht” in rekening. Gemiddeld is dat 75 euro per jaar. Dit bedrag is de brutowinst voor de leverancier. Energie VanOns maakt als coöperatie weinig kosten en heeft geen winstoogmerk. Daarom geeft ze 75 euro terug aan de aangesloten dorpscoöperaties ten behoeve van hun dorp. Door klant te worden van Energie VanOns steunt u dus activiteiten en voorzieningen voor een duurzame samenleving in Pingjum!

Milieuvoordeel

Energie VanOns levert zo duurzaam mogelijke elektriciteit die niet afhankelijk is van eindige fossiele brandstoffen en die bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Informatie over de bronnen (zon en wind) vind je hier:  https://energie.vanons.org/onze-bronnen/

Teruglevering

Als u zelf duurzame energie opwekt – bijvoorbeeld via zonnepanelen of een windmolen – kunt u onbeperkt tot uw eigen verbruik salderen. Op de jaarafrekening die u van ons ontvangt staat de hoeveelheid elektriciteit die u zelf hebt verbruikt. Daarvan wordt de energie die u zelf hebt opgewekt afgetrokken. Dit tegen elkaar wegstrepen van het eigen stroomverbruik tegen de eigen stroomopwekking wordt salderen genoemd.

Voorbeeld

U wekt met uw zonnepanelen 3.000 kWh per jaar op en uw eigen verbruik is 3.500 kWh, dan wordt tot 3.000 kWh gesaldeerd. De resterende 500 kWh brengen wij bij u in rekening tegen ons leveringstarief inclusief energiebelasting en btw.

Wat als ik meer teruglever dan dat ik verbruik?

Levert u meer terug dan dat u verbruikt? Wij geven al onze klanten die zelf energie opwekken een aantrekkelijke prijs voor de elektriciteit die zij aan het elektriciteitsnet terugleveren. Wanneer u netto teruglevert vergoeden wij dezelfde prijs voor elektriciteit als u normaal betaalt, maar onder (verplichte) aftrek van de wettelijke energiebelasting en tot een maximale hoeveelheid van 1.000 kWh per jaar. Boven die 1.000 kWh gaan wij u als echte producent zien, en betalen wij voor uw teruglevering een marktconforme prijs.