De Penjumer Merke

Sinds mensenheugenis (wie weet precies vanaf wanneer??) vindt begin september de Penjumer Merke plaats. Merke is het Friese woord voor zowel markt als kermis, want die twee waren vroeger niet los van elkaar te zien.

Het bijzondere van de Penjumer Merke is dat er nog kermisattracties zijn. In dorpen van de schaal van Pingjum zie je dat verder bijna nergens meer. Zoals op  dorpskermissen gebruikelijk is wordt de draaimolen voor de kinderen ’s avonds omgebouwd tot zweefmolen.

Van vrijdag tot en met zondag is het ’s avonds feest in de tent. De Merke begon altijd op donderdag rustig met een voor elk wat wils programma. Vanaf 2013 vervalt de donderdag wegens teruglopende bezoekersaantallen. Vrijdag is er amusement en muziek, dit jaar …

Op zaterdag komen jonge Friezen van heinde en verre naar de tent. De Penjumer Merke op zaterdagavond is beroemd. Er spelen meestal bekende bands. Op zondag wordt op het kaatsveld gespeeld in de hoogste klasse, met aansluitend een gezellige muzikale afsluiting.

De Pingjumer Merke is dit jaar: 4-5-6 september 2015

Er is ook elk jaar een ‘Lytse Merke’ in april. Tegenwoordig heet dat PingjumPOP.

Filmpje voorbereidingen zeskamp 2009

Filmpje 1 zeskamp 2009

Filmpje 2 zeskamp 2009

Filmpje 3 zeskamp 2009

CONTACT:

Sam Dil-van Kouwen
samdil@live.nl
0517-579293

Kulturele Kommissie
Kaatsvereniging