Dorpskrant ‘Yn’e Halsbân’

  • De commissie die de dorpskrant verzorgt bestaat uit:
 Ronald Bartels (eindredactie),
 Sjoukje Wind en Jannie Tigchelaar (rubriek Burgerlijke Stand) en Hetty van Balen.
  • Een abonnement ‘Yn ’e Halsbân’ kost € 10,00 per jaar, maar is voor leden van Dorpsbelang Pingjum gratis. Een goede reden om lid te worden van het Dorpsbelang!
  • Mensen “om utens” die post-abonnee willen worden van de dorpskrant kunnen zich melden bij Jannie Tigchelaar, tel: 0517 579445 of via e-mail: jappie.tigchelaar@ziggo.nl
  • De dorpskrant wordt bezorgd door Jan Wind, Nadia Cornelisse en de redactie.

VOORGESCHIEDENIS

Ons dorp Pingjum heeft al sinds december 1973 een dorpskrant. De naam is “Yn ’e Halsbân”. Een heel toepasselijke naam, want bijna alles wat binnen de historische waterkering “de Gouden Halsbân” ligt behoort bij ons dorp Pingjum. De dorpskrant is destijds opgezet door 6 personen. Dit waren Tryn Lemstra-Tilstra, Evert de Jong, Johannes en Jantina Wiersma, Dick Verweij en Geert Wind. Het doel was, en is natuurlijk nog steeds, om de (oud-)Pingjumers te voorzien van nieuws over ons mooie dorp Pingjum. De Burgerlijke Stand en het verenigingsnieuws staan hierin centraal. Met veel enthousiasme werd er toen ook al 4 keer per jaar een dorpskrantje uitgebracht. Ook al moesten in die begintijd alle teksten op stencils worden getypt en deze stencils werden dan afgedrukt met hulp van Anny Hettinga bij Vinea Domini in Witmarsum. Een heel karwei en veel bewerkelijker dan in deze tijd met kopieerapparaten en computers. Het voorblad is in de loop der jaren ook veranderd. De eerste afbeelding is gemaakt door kunstenaar Auke Wassenaar. Pingjum als middelpunt op de aardbol en daar omheen de halsband. Dit ontwerp is in de loop der jaren gemoderniseerd en is in 1994 vervangen door de huidige afbeelding van Gert Udo.

Een overzicht van het verloop van de bezetting van de redactie is onbegonnen werk. Velen hebben hun steentje in de loop der tijd bijgedragen en in wat moeilijker tijden het krantje in stand weten te houden…

CONTACT:

Ronald Bartels (eindredactie)
de-halsban@dorppingjum.nl

Kopij inleveren altijd vóór:

20 jan / 20 april / 20 juli / 20 okt

  • Tekst in Word.
  • Foto’s apart aanleveren.