Stichting Dorpsmolen

Stichting Dorpsmolen Pingjum heeft een bestuur bestaande uit:
Voorzitter:  Leontine Bijleveld
Secretaris:  Wieger Arensman
Penningmeester:  Doeke Odinga,
en Sam Dil – van Kouwen

De dorpsmolen is in 2009 opgegaan in windpark A-7. Dorpsmolen Pingjum heeft 7,75 % van de aandelen van windpark A-7, globaal gezegd heeft Pingjum 1 wiek van een molen. De 4 turbines van windpark A-7 leveren per jaar ongeveer 28.000.000 kWh stroom. De cashflow voor Stichting dorpsmolen Pingjum wordt sinds 2009 verdeeld over 5 dorpen naar inwoneraantal. Ook Schraard , Zurich, Wons en Cornwerd mogen meedelen. Voor Pingjum is dat  ieder jaar een bedrag met 4 nullen.

Dorpsmolen Pingjum stimuleert vooral projecten in het dorp die de leefbaarheid in het dorp verbeteren. In het nieuwe dorpshuis ‘de Nije Bân’ zijn zonnepanelen, zonnecellen en dat soort dingen door de dorpsmolen gefinancierd. Ook andere verenigingen mogen bij Stichting dorpsmolen Pingjum een verzoek indienen.

Hoe zijn we zo ver gekomen met Dorpsmolen Pingjum?

In 1990 zijn we het initiatief gestart met een huis aan huis uitnodiging.  Al ruim voor die tijd was er een actieve anti-kernenergiebeweging in Fryslân. “Geen kernenergie of kolen, neem een molen”. In 1985 werd onder de bezielende leiding van Dirk van der Ham zaliger VCBW Fryslân opgericht, nu Noordenwind. Dit had een uitstraling, dat veel agrariërs brood zagen in windenergie.

Op de uitnodiging in Pingjum kwamen 11 geïnteresseerden af.  Een bijzonder teleurstellend aantal, maar we maakten van de nood een deugd. Alle 11 kwamen in de Raad van 11. Met een lijstje handtekeningen gingen we naar Dorpsbelang. Dorpsbelang wilde in eerste instantie niet mee werken, maar met de indrukwekkende lijst wilden ze het initiatief wel dulden.

Zonder dorpsbelang gingen we dus verder, maar wel hadden we toestemming om verder te gaan. Met deze toestemming konden we aankloppen bij de gemeente. We hadden een locatie op het oog, een gemeenteterrein , wat voor de oorlog diende als lokale vuilstort. Gemeente Wunseradiel was in principe bereid hieraan mee te werken.  Een principeverklaring was nodig om subsidie te krijgen.

Wat ons betreft konden we los. De bouwvergunning kwam moeizaam tot stand. Er waren 11 bezwaren ingediend en een groep tegenstanders had handtekeningen opgehaald en gepresenteerd bij de gemeente. Echter de bezwaren waren niet ontvankelijk. De grootste hobbel was de locatie. Op vervuilde grond mag niet gebouwd worden. Dus de aannemer moest extra kosten maken. Alle vervuilde grond onder de fundatie afgraven en schoon zand storten. Dus die eis van gemeente konden we weerleggen.

Vanaf het eerste jaar in 1994 konden we leuke dingen doen in het dorp. Naast de aflossing van de certificaten bleef er genoeg geld over om de jeugd oefendoelen te geven, de muziekvereniging nieuwe instrumenten te geven, het jubileum van de kaatsvereniging bij te passen, de spelletjescommissie een leuk springkussen te gunnen. Uiteindelijk bleef er zelfs genoeg geld over om het te bouwen jeugdhonk mede te helpen realiseren.

In 2000 kwam er een verbod op solitaire turbines in Fryslân, maar toch wilden een aantal ondernemers, waaronder dorpsmolen Pingjum hun turbine opschalen. Samen met gemeente Wunseradiel besloten we om het plan te realiseren: 12 solitaire turbines uit het landschap te nemen en deze om te zetten in 4 grote turbines in een parkje in de Eendracht polder langs de A-7. Eind 2008, na 8 jaar strijd draaide de eerste turbine van 4 Enercons (E-82) op 78 metermast , de hoogste van Fryslân.

Met Dorpsmolen Pingjum is bij de bouw in 2012 een plan ontwikkeld om de energie in school en dorpshuis budgetneutraal te maken. Op het dak van de school liggen 110 zonnepanelen om elektriciteit zelf op te wekken en te salderen. Het dak van de gymzaal is ook vervangen op kosten van Dorpsmolen en ook weer vol met zonnepanelen gelegd.

CONTACT Dorpsmolen

Via e-mailadres: dorpsmolenpingjum@gmail.com