Dorpsvergadering: hoe verder na sluiting school

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 05/07/2024
19:00 - 22:00

Categorieën


  • UITNODIGING DORPSVERGADERING
  • VRIJDAG 5 JULI 2024 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
  • DORPSHUIS DE NIJE BĀN

Beste dorpsgenoten,

Graag nodigen we u uit voor een Dorpsvergadering. Aanleiding is het recente bericht dat Basisschool It Leech na afloop van dit schooljaar gaat sluiten. Het aantal leerlingen zou komend jaar op de handen van een hand te tellen zijn, diep onder de wettelijke ondergrens van 23 leerlingen. Voor de toekomst is er geen perspectief om boven de ondergrens uit te komen. In die context is sluiting van de school onvermijdelijk, zo hebben ouders en school samen geconcludeerd. Dat is verdrietig en menigeen vreest dat Pingjum minder aantrekkelijk wordt voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Als dorp zullen we in de toekomst moeten laten zien dat Pingjum ook zonder school kinderen in alle leeftijden veel te bieden heeft!

Op de dorpsvergadering zal interim directeur Albert Juffer vanuit de school informatie geven over de laatste schoolweken de komende tijd. Het schooljaar zal dit jaar afgesloten worden met een eindfilm door de bovenbouw leerlingen op dinsdag 16 juli. Bij dezen een oproep om er voor te zorgen dat de eindfilm in een volle zaal vertoond wordt.

Sluiting van de school zal consequenties hebben voor het Dorpshuis de Nije Bân. De school betaalde immers voor bijvoorbeeld verwarming, huur van de gymzaal en deelde in de kosten van het onderhoud. Als de dorpsvergadering plaatsvindt heeft het bestuur van het dorpshuis een eerste oriënterend gesprek gehad met Gemeente Súdwest-Fryslân, de mede-eigenaar van het pand. Dorpshuisvoorzitter Kita Lebesque zal verslag doen en vertellen hoe het overleg verder gaat. Wat heeft het Dorpshuis nodig van de inwoners van Pingjum?

Daarna zal een open gesprek met aanwezigen plaatsvinden over de mogelijkheden die dorpsgenoten zien voor gebruik van het gebouw. Zowel op de korte termijn als op de wat langere termijn. Wat voor randvoorwaarden zijn er hiervoor? Wat moet er verder worden uitgezocht en wie gaan dat doen? Wat verwacht het dorp van de gemeente?

Om 19 uur is het Dorpshuis open. Koffie, thee en lekkers van Bakkerij de Schiffart en Mevrouw de Molenaar uit Witmarsum staan voor u klaar. Na het tekenen van de presentielijst krijgt u consumptiemuntjes.

Wie nog andere agendapunten wil aandragen kan dat melden bij voorzitter Cecilia Suarez Arano dorpsbelang@dorppingjum.nl.

Graag zien we u op vrijdag 5 juli! Bestuur Dorpsbelang Pingjum en bestuur Dorpshuis