informatieavond Omgevings Adviesraad Nij Hiddum Houw

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 27/03/2018
19:30

Categorieën


Informatieavonden voor omwonenden Windpark Nij Hiddum-Houw
De Omgevingsadviesraad Nij Hiddum-Houw (OAR) organiseert voor omwonenden van Windpark Nij Hiddum-Houw drie informatieavonden in Zurich, Witmarsum en Schraard.
Programma
Tijdens de informatieavonden praat de OAR u bij over de Omgevingsovereenkomst. Deze is bijna klaar en hierin staan de afspraken van de OAR met de initiatiefnemers van Nij Hiddum-Houw (Gooyum Houw B.V. en Nuon Wind Development BV). Het gaat hierbij om onderwerpen als geluid, slagschaduw, verlichting, de invulling van een buren- en dorpenregeling en een participatieregeling. De provincie Fryslân geeft tijdens de avonden een toelichting op de stand van zaken van het Provinciaal Inpassingsplan.

Data informatieavonden
Maandag 26 maart Voor inwoners van Cornwerd, Kornwerderzand en Zurich
Dorpshuis It String, Casper de Roblesdijk 1a, Zurich

Dinsdag 27 maart Voor inwoners van Pingjum en Witmarsum De Gekroonde Roskam, Kaatsplein 3, Witmarsum

Woensdag 4 april Voor inwoners van Makkum, Schraard en Wons
Dorpshuis De Utwyk, Schoolstraat 16, Schraard
Inloop vanaf 19.15 uur, het programma begint om 19.30 uur.

Aanmelden
Vanwege de beschikbare ruimte horen wij graag uiterlijk 23 maart bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn (inclusief uw woonplaats, telefoonnummer en wie u eventueel meeneemt). Dit kan via oar_nhh@hotmail.com (let op het lage streepje tussen ‘oar’ en ‘nhh’). Als u niet naar de bijeenkomst van uw dorp kunt komen, bezoek dan gerust één van de andere avonden. Is een bijeenkomst vol? Dan nemen wij nog contact met u op met het verzoek om op een andere avond te komen.