Jaarvergadering Dorpsbelang

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 30/03/2022
19:00 - 21:30

Categorieën


Beste dorpsgenoten,

Graag nodigen we u uit voor de Jaarvergadering 2022 van de Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum.

Aangezien de Corona maatregelen zijn versoepeld, kan de jaarvergadering zoals gebruikelijk eind maart doorgang vinden. De meeste maatregelen zijn niet meer verplichtend opgelegd, maar het bestuur vindt het verstandig toch de nodige voorzichtigheid te blijven betrachten. Daarom vergaderen we in de gymzaal, waar we de mogelijkheid hebben wat meer afstand tot elkaar te kunnen houden. Anders dan de afgelopen twee jaar is aanmelding niet noodzakelijk.

De basisregels moeten we wel in acht blijven nemen:
1. Als u zich niet lekker voelt, koorts hebt of verkouden bent komt u niet.
2. Bij binnenkomst kunt u uw handen ontsmetten en de presentielijst tekenen.

Na een korte pauze start om 21.30 de presentatie Renates Atlantic Challenge Met veel foto’s in een Powerpoint vertelt Renate de Backere over de voorbereiding van en over de roeirace zelf.
Omdat we in de gymzaal de jaarvergadering houden zullen we geen gebruik maken van Powerpointpresentaties voor verslaglegging – de afstand is te groot om vanaf het midden van de zaal en achterin cijfers en teksten op scherm te kunnen lezen.

Op Dorpsbelang kunt u al stukken ter voorbereiding vinden. Desgewenst bezorgen we u graag een print (aanvraag via dorpsbelang@dorppingjum.nl of 06 2391 1132). Bij de entree zullen setjes kopieën met de financiële stukken en verantwoording en voorstellen voor het ondernemersfonds SWF ter beschikking staan.

Agenda: Dorpsbelang Uitnodiging en agenda Jaarvergadering 2022

Graag zien we u op 30 maart!

Bestuur DORPSBELANG Pingjum:

Voorzitter: Cecilia Suárez Arano
Secretaris : Leontine Bijleveld
Waarnemend Penningmeester: Hanna Garrer
Algemeen lid : Janneke de Rijk
Algemeen (duo)lid: Alie Visser en Teake Visser
Aspirant bestuurslid: Patrick Brouwer