HALSBÂNSJONGERS

We zoeken JOU!

Omdat we graag door willen groeien als koor, zijn we nog steeds op zoek naar met name vrouwen maar ook mannen die van zingen houden. Met meer koorleden wordt het mogelijk om 3-stemmig of zelfs 4-stemmig gaan zingen.

Kom gerust een keer vrijblijvend meezingen op een oefenavond!

Het ontstaan van de Halsbânsjongers

In december 2010 was de eerste repetitie van de Halsbânsjongers. Het idee om te gaan zingen is ontstaan tijdens de Pingjumer Merke, waar een aantal mannen Het Smurfenlied van Vader Abraham playbackten.

We zijn gestart met 12 enthousiaste zangers en in januari 2011 hadden we ons eerste optreden met het Nieuwjaarsconcert van muziekkorps De Harmonie van Pingjum. Dit optreden beviel zo goed, dat we verder zijn gegaan onder de naam Shantykoor de Halsbânsjongers. Vele optredens volgden, zoals bij Sail Harlingen, op Kermissen, bij jubilea, in ziekenhuizen en in verzorgingstehuizen.

Het repertoire bestond  aanvankelijk uit zeemansliederen in verschillende talen, Friese liedjes en Nederlandse meezingers. We zongen lange tijd onder begeleiding van 2 accordeonisten en onder leiding van een enthousiaste dirigente.

De Verandering

In januari 2018 is er een switch gemaakt en is in samenspraak met de nieuwe dirigente besloten, om een gemengd koor te willen worden. We hebben inmiddels al 7 dames mogen verwelkomen, wat er niet alleen voor heeft gezorgd dat we gegroeid zijn, maar ook mogelijkheden biedt om meerstemmig te gaan zingen!

Ook de begeleiding is veranderd. We hebben nu één accordeonist die ook gitaar speelt, een gitarist die ook bugel speelt, een percussionist en af en toe gebruiken we  het keyboard. We zoeken er nog een akoestische gitarist(e) ter versterking bij.

De Halsbânsjongers nu

In december 2018 hebben we onze eerste optredens gehad rond de Kerst in deze nieuwe setting. Het was een groot succes, met nieuwe nummers als “Dona Nobis Pacem” in canon en “Joy tot he World” tweestemmig!

Het repertoire is uitgebreid met nieuwe nummers, zoals “Singing all together”,

“I like the Flowers”, “Fries om ùtens” en “It Aldershûs.”

Ook een aantal liederen uit het bestaande repertoire zijn inmiddels meerstemmig geworden en zijn we bezig een aantal medleys te maken, bijvoorbeeld van Friese liedjes of Engelstalige nummers.

Om de 14 dagen oefenen we op maandagavond van 19:45 uur tot 21:30 uur in Dorpshuis “De Nije Bân” in Pingjum. Om 20:30 uur nemen we even pauze voor een kopje koffie of thee en na de tijd is er gelegenheid, om nog even gezellig na te kletsen.


***BERICHT***

Sinds de Halsbânsjongers als gemengd koor doorgestart zijn, is ook de wens uitgesproken door de leden voor nieuwe koorkleding. Als koor wil je tenslotte eenheid uitstralen met optredens!

Met een groeiend aantal leden, maar een beperkt budget is dat echter nog niet zomaar iets en dus is er een ware kledingcommissie in het leven geroepen.

De commissie, bestaande uit Pietsje-Marijke Goslinga, Pietsje Altena, Gea Hofstede en Jos Kienstra, heeft geïnventariseerd wat de wensen waren onder de leden en zijn ze met een fantastische outfit voor de dames en heren gekomen.  Zie bijgaande foto,

gemaakt met het verrassingsconcert op het  verjaardagsfeest van Pietsje Altena op 8 maart j.l. in Dorpshuis Pingjum. Het bestuur bedankt de commissieleden voor hun gedrevenheid om dit voor elkaar te krijgen Eerder heeft u ons in het dorp ook al in de nieuwe kleding kunnen beluisteren én bewonderen met de samenzang in Te Plak en met de Kerstnachtdienst in december van het afgelopen jaar.

Natuurlijk hadden we de nieuwe kleding nooit kunnen aanschaffen zonder de financiële bijdragen van onze sponsoren, die we hier dan ook graag van harte willen bedanken:

– Gemeente Sùdwest Fryslân

– Stichting tot Nut Arum

– Stichting Dorpsmolen

– Coöperatie Pingjum

Namens het bestuur van de Halsbânsjongers Pingjum,

Laurens Koster, secretaris

 

Contact:

Voor alle info: Maaike van den Akker, dirigente

Mobiel: 06 – 36 14 86 61

E-mail: maaikevdakker@ziggo.nl

 

 

Menu