HALSBÂNSJONGERS

Het ontstaan van de Halsbânsjongers

In december 2010 was de eerste repetitie van de Halsbânsjongers. Het idee om te gaan zingen is ontstaan tijdens de Pingjumer Merke, waar een aantal mannen Het Smurfenlied van Vader Abraham playbackten. We zijn gestart met 12 enthousiaste zangers en in januari 2011 hadden we ons eerste optreden met het Nieuwjaarsconcert van muziekkorps Harmonie van Pingjum. Dit optreden beviel zo goed, dat we verder zijn gegaan onder de naam Shantykoor de Halsbânsjongers. Vele optredens volgden, zoals bij Sail Harlingen, op kermissen, bij jubilea, in ziekenhuizen en in verzorgingstehuizen.

Het repertoire bestond  aanvankelijk uit zeemansliederen in verschillende talen, Friese liedjes en Nederlandse meezingers. We zongen lange tijd onder begeleiding van 2 accordeonisten en onder leiding van een enthousiaste dirigente.

De verandering

In januari 2018 is een switch gemaakt en is in samenspraak met de nieuwe dirigente besloten, om een gemengd koor te willen worden. We hebben inmiddels al 10 dames mogen verwelkomen, wat er niet alleen voor heeft gezorgd dat we gegroeid zijn, maar ook mogelijkheden biedt om meerstemmig te gaan zingen.
Ook de begeleiding is veranderd. We hebben nu één accordeoniste die ook gitaar speelt, een gitariste, een mondharmonicaspeler en een percussionist. We zoeken er nog een accordeonist erbij ter versterking.

De Halsbânsjongers nu

In december 2018 hebben we onze eerste optredens gehad rond de Kerst in deze nieuwe setting. Het was een groot succes, met nieuwe nummers als “Dona Nobis Pacem” in canon en “Joy tot he World” tweestemmig!
Het repertoire is uitgebreid met nieuwe nummers, zoals “Singing all together”, “I like the Flowers”, “Fries om útens” en “It Aldershûs.”
Ook een aantal liederen uit het bestaande repertoire zijn inmiddels meerstemmig geworden en we zijn bezig een aantal medleys te maken, bijvoorbeeld van Friese liedjes of Engelstalige nummers.

Optredens

In het seizoen 2019/2020 hebben we diverse gezellige optredens verzorgd in o.a. verzorgingstehuizen nl.: in de Ielânnen te Sneek, Bonifatiushuis te Sneek, Mariënacker te Workum en Aylva State te Witmarsum en zelfs tijdens de Visserijdagen in Makkum hebben we een geweldig optreden verzorgd.
Tevens geven wij, op aanvraag, een “speciaal optreden” bij dorpsgenoten die een respectabele leeftijd hebben bereikt.
Om de 14 dagen oefenen we op maandagavond van 19:30 uur tot 21:15 uur in het dorpshuis “De Nije Bân” in Pingjum. Om 20:30 uur nemen we even pauze voor een kopje koffie of thee en na de repetitie is er gelegenheid om nog even gezellig na te kletsen.
Omdat we graag door willen groeien als koor, zijn we nog steeds op zoek naar met name vrouwen maar ook mannen die van zingen houden. Met meer koorleden wordt het mogelijk om 3-stemmig of zelfs 4-stemmig te gaan zingen.

Kom gerust een keer vrijblijvend meezingen op een oefenavond.

 


Nieuwe kleding

Sinds de Halsbânsjongers als gemengd koor doorgestart zijn, is ook de wens uitgesproken door de leden voor nieuwe koorkleding. Als koor wil je tenslotte eenheid uitstralen tijdens optredens! Met een groeiend aantal leden, maar een beperkt budget is dat echter nog niet zomaar iets en dus is een kledingcommissie in het leven geroepen. Dit heeft geresulteerd in een prachtige outfit voor de dames en heren.

Zie bijgaande foto,

U heeft ons in het dorp ook al in de nieuwe kleding kunnen beluisteren én bewonderen met de samenzang in Te Plak én met de kerstnachtdienst in december 2019.

Natuurlijk hadden we de nieuwe kleding nooit kunnen aanschaffen zonder de financiële bijdragen van onze sponsoren:

  • Gemeente Sùdwest Fryslân
  • Stichting tot Nut Arum
  • Stichting Dorpsmolen
  • Coöperatie Pingjum

Namens het bestuur van de Halsbânsjongers Pingjum,
Rein Brandsma, secretaris

 

 

Contact

Voor nadere informatie over de Halsbânsjongers kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen:

  • Eibert van Popta, voorzitter tel: 0517-579239
  • Rein Brandsma, secretaris tel: 0517-579599
  • Maaike van den Akker, dirigente tel: 06-36148661 maaikevdakker@ziggo.nl