Wandeling door het Pingjum van de vorige eeuw

Historische wandeling Pingjum

De historische wandeling begint bij het kaatsveld en loopt via de Grote Buren en Lammert Scheltesstraat naar het Dorpshuis. Op deze route zijn foto’s te zien van Pingjum aan het begin van de twintigste eeuw. De QR codes bij de foto’s leiden de bezoekers naar de toelichting op de website. De foto’s hangen op, of vlakbij, de plek waar de opname is gemaakt. Zo kan iedereen weer even terug in de tijd, naar een dorp dat bruiste van de activiteit, waar op elke hoek van de straat een winkeltje was, en dat in die periode ook veel armoede kende.

De historische wandeling is georganiseerd door het bestuur van Kaatsverening Jan Reitsma, in het kader van hun 125 jarig jubileum. De historische foto’s en de teksten zijn van Sjoerd Vriesema. Hij heeft in de loop der jaren een indrukwekkende collectie foto’s verzameld over Pingjum. Het is de bedoeling dat de wandeling de komende jaren verder wordt uitgebreid.

De wandeling en de foto’s:

Start Jan Reitsma

Foto 1 Boerderij

Foto 2 Herberg

Foto 3 Schoolmeesterhuis

Foto 4 De groentewinkel

Foto 5 Kaatsers

Foto 6 Bakkerswinkel

Foto 7 Hoogste punt van de terp

Foto 8 Grutterswinkel

Foto 9 De schilderszaak

Foto 10 Lagere school

Foto 11 Grutte Buorren

De historische wandeling werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Stichting tot Nut.