Schoolmeesterhuis

Rechts op deze foto staat het zogenaamde ‘schoolmeesterhuis’. Tal van hoofdonderwijzers (bovenmeesters) van de lagere school hebben hier gewoond. In 1893 kwam er in Pingjum een tweede lagere school omdat een deel van de ouders zich toen niet kon vinden in het feit dat de school te veel ‘staats’ was geworden. Voor hen kwam er aan de Molenlaan een eigen school mét ook een huis voor de hoofdmeester.

De Nederlands Hervormde Victoriuskerk met een zadeldaktoren springt in het oog. Er bestaat een ets uit 1720 waarop de toren met een ‘spits’ is afgebeeld maar er bestaan twijfels over of dat ooit de realiteit is geweest. Het is wel waar dat de toren verschillende keren een gedaanteverwisseling heeft ondergaan. En na de Tweede Wereldoorlog hebben er ingrijpende herstelwerkzaamheden plaatsgevonden omdat hij wegens beschietingen ernstig beschadigd was geraakt.