Bakkerswinkel

Het zal omstreeks 1930 zijn geweest dat deze foto van de bakkerswinkel is gemaakt. Het bakkersechtpaar staat trots naast de winkeldeur en de uitnodigende etalage. In het achterhuis bevond zich de bakkerij.

In Pingjum waren in vroeger jaren tientallen winkeltjes, waaronder vier bakkerijen. Vaak was een winkel niet meer dan enkele planken aan de wand in de gang maar de ‘grotere’ zaken hadden een echte winkelruimte. Dat gold ook voor deze bakkerij die als dorpswinkel het langst heeft standgehouden. Twee generaties Bandstra waren de laatste uitbaters en hebben er tot 4 december 1999 een toepasselijke ‘boterham’ verdiend. De meeste dorpswinkeltjes waren in de zeventiger jaren al gesaneerd.