Imker

In Witmarsum imkert Ale Kuperus. Hij heeft twintig volken Buckfastbijen, verdeeld over drie standen. Hij imkert al ruim vijftig jaar en heeft nooit een cursus gevolgd, maar is goed op de hoogte met alle kneepjes van het vak. Hij houdt zijn volken in zelfgetimmerde Dadantkasten.

Zijn eigen gemaakte honing is te koop.

Lees meer

CONTACT:

Ale Kuperus
Van Aylvaweg 58
8748 CH Witmarsum