Kerkhof

Het beheer van het kerkhof in Pingjum berust bij de Protestantse Gemeente “Trijeris Ien” , vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters.

Het beheer van het kerkhof is er onder andere voor:

  • Reservering van een graf, dan wel het uitzetten van de juiste plek voor de begrafenis.
  • Er is een register waarin alle graven op naam e.d. worden bijgehouden.
  • Onderhoud van het groen

Nadere informatie over de begraafplaats: lees bijgaand reglement.

Het ritueel van de begrafenis zelf, zoals bode, klok luiden, graven van het graf, dragers en kerkdienst enz. gaat via de bode (ev. begrafenisvereniging als u daar lid van bent).

Wie informatie wil over de begrafenisvereniging, kan hier doorklikken.

CONTACT:

begraafplaatspingjum@gmail.com

De beheerder van het kerkhof is:
Rein Brandsma
Mulierlaan 4
8749 TA Pingjum
0517 579 599

De administrateur van het kerkhof is:
Antsje Postma
Pibemalaan 29
8749 GR Pingjum
0517 579 306