Kerstnachtdienst

Op 24 december om 20.00 is er een kerstdienst in de Victoriustsjerke en duurt ongeveer een uur. De predikant van de gemeente is Peter Wattél. Meestal wordt gezongen met muzikale begeleiding van De Harmonie uit Pingjum.

CONTACT:

Secretariaat Protestantse Gemeente Pingjum/Zurich:
N.Giliam
0517-57964
ngiliam@planet.nl

Predikant Peter Wattél:
0517-532237