Kulturele Kommissie

De Kulturele Kommissie, kortweg KK genoemd, is een commissie van Dorpsbelang Pingjum en functioneert al vanaf juni 1973. De KK heeft tot doel recreatieve en culturele activiteiten te organiseren voor alle bewoners van Pingjum, om daarmee de leefbaarheid in het dorp te verhogen en het contact tussen de bewoners te bevorderen.

De activiteiten van de KK worden bekostigd door middel van gelden, opgehaald met het “lijstlopen” en gedeeltelijk door entreegelden.

Activiteiten die jaarlijks terugkomen zijn o.a. de nieuwjaarskuier en de 55+ koffietafel. Daarnaast worden er muziekavonden met leuke bands georganiseerd, is er in het voorjaar vaak een auto puzzelrit, in de zomer een motortourtocht, en zo meer.

Ons Winterprogramma 2019-2020 klik hier!

Heeft u leuke ideeën voor het programma: meldt het dan bij één van de KK-leden!

Voor actuele informatie kijk op

Correspondentie met de KK gaat via het mailadres kk-pingjum@outlook.com.

Bestuur KK

Penningmeester:   Sybren Anema

Secretariaat: Helga Bouwmeester

Voorzitter: Sjoerd van Aken

Algemeen lid: Ronald Gerritsma , Teake Visser