Kulturele Kommissie

De Kulturele Kommissie, kortweg KK genoemd, is een commissie van Dorpsbelang Pingjum en functioneert al vanaf juni 1973. De KK heeft tot doel recreatieve en culturele activiteiten te organiseren voor alle bewoners van Pingjum, om daarmee de leefbaarheid in het dorp te verhogen en het contact tussen de bewoners te bevorderen.

De activiteiten van de KK worden bekostigd door middel van gelden, opgehaald met het “lijstlopen” en gedeeltelijk door entreegelden.

 

Niet meer elk jaar, maar wel geregeld organiseert de KK in het voorjaar PingjumPOP, voorheen de Lytse Merke. Dan zal er tentkaatsen plaatsvinden georganiseerd door de kaatsvereniging, gevolgd door een activiteit voor de kinderen.
’s Avonds is er een optreden van een leuke band.

Heeft u leuke ideeën voor het programma: meldt het dan bij één van de KK-leden!

Voor actuele informatie kijk op

Sam Dil-van Kouwen voorzitter 06-18157670
Friso Akkerman penningmeester 0517-579974
Yneke Odinga secretaris 0517-579370
Feikje Folkertsma 0517-579482
Rody Hoekstra 06-43024300
Dorien Ketelaar 06-29326296
Geert Schippers 06-12293811

Voor vragen of suggesties over cursussen kunt u zich wenden tot Dorien Ketelaar of Sam Dil.

CONTACT:

Sam Dil-van Kouwen
kk@dorppingjum.nl
0517-579293