Men- en ruiterpad

Aan de Buitendijk, de zuidkant van Pingjum, is een bankje geplaatst, als rustpunt van het Men-en Ruiterpad Sudwest-Fryslân bij de Halsbân-route. Er staat een informatiebord bij, om een rij-route te bepalen van knooppunt naar knooppunt.