Ouderensoos

De ouderensoos is formeel voor 60+ers, maar iedereen in Pingjum vanaf 55 jaar is welkom in de activiteitenruimte van dorpshuis “De Nije Bân”.

Het seizoen is van begin oktober tot begin april. Elke 2 weken is er een middag van 13.30 tot ongeveer 17.00 uur. Momenteel zijn er bijna 20 leden en er is zeker ook ruimte voor nieuwe leden! Seizoen 2013-2014 heeft (nog) bijeenkomsten op donderdag: 16 en 30 januari; 13 en 27 februari; 13 en 27 maart en 6 april.

De activiteiten:
Bingo met tussendoor koffie of thee. Na de bingo is er nog eens koffie of thee met wat lekkers. Het gaat om een gezellig samenzijn! En dan is er tijd voor kaarten: klaverjassen en een-en-dertigen. Momenteel is er geen animo voor sjoelen, maar wanneer daar wel interesse voor is, is dat zeker ook mogelijk. Op dit moment is Fries de voertaal, omdat allen de Friese taal machtig zijn. Maar Fries spreken/ verstaan is geen noodzaak, er kan makkelijk overgegaan worden op het Nederlands. De voorzitter benoemt: ‘Het met elkaar iets organiseren is belangrijker dan het taalgebruik. De taal van de verschillende bevolkingsgroepen in dit dorp moet geen belemmering zijn voor de leefbaarheid’.

De kosten:
Het jaarlidmaatschap kost €5,-. En per middag deelname kost het €3,-. Er zijn kleine praktische prijzen te winnen, gewoon voor het leuke. En met de kerst is er voor iedereen een kerstkadootje: een rollade.

Ouderensoos F(6) Ouderensoos D (4) Ouderensoos E (5) Ouderensoos B (2) Ouderensoos A Ouderensoos  C(3)

CONTACT:

Eibert van Popta
evan-popta@hetnet.nl
0517-579239