Bedrijvigheid

Het Dorpshuis is weer open!

Nieuws
En voor de vaste verenigingen en clubs is toegang zonder Coronatoegangsbewijs (CTB) mogelijk. Wat zijn de regels: Heb je klachten? Blijf thuis! De 1,5-meterregel komt per 25 september 2021 te…
Lees verder

Feestelijke opening Grasboot

Nieuws
Afgelopen zaterdag, 18 september was de officiële en feestelijke opening van de Grasboot. Nadat op goede vrijdag een start was gemaakt met de plaatsing van de sculptuur zelf is de…
Lees verder

Historische wandeling Pingjum

Nieuws
Sinds zondag 29 augustus is er een kuiser door het Pingjum van de vorige eeuw. De historische wandeling begint bij het kaatsveld en loopt via de Grote Buren en Lammert…
Lees verder

Nieuws van de coöperatie

Nieuws
Met de inkomsten uit de energiecoöperatie Pingjum worden ook andere dorpsinitiatieven ondersteund.
 Nieuwe ideeën voor coöperatie-initiatieven zijn van harte welkom. Bloemenpluktuin, eetgroep, pannenkoekenavond en de energiecoöperatie Sinds 2014 heeft Pingjum…
Lees verder

Zonnepanelenactie

Nieuws
Het is de coöperatie Pingjum in de afgelopen jaren niet gelukt om een dak eigenaar te vinden die mee wil of kan werken voor een collectief zonnepanelen dak (postcoderoosregeling). Dit…
Lees verder

Nijsbrief Súdwest-​Fryslân

Nieuws
NIEUWS VAN DE GEMEENTE SWF Bijna tien jaar lang hebben wij onze stads-, dorps- en wijkbelangen met de nieuwsbrief ‘Mei de doar yn hûs’ voorzien van gemeentelijke informatie. Daar komt…
Lees verder

Energietransitie

Nieuws
Uit het nieuws hebt u kunnen vernemen dat we in Nederland op termijn allemaal “van het gas af moeten”. De uitvoering daarvan ligt bij de gemeente. Maar wat doet onze…
Lees verder

MINIBIEB PINGJUM

Nieuws
*De Pingjummer Minibieb Kerkstraat 21 *Openingstijden  elke dag van  11:00 tot 20:00 uur* Beste dorpsgenoten  ,vanaf heden kunt (u) jij op de kerkstraat 21 bij Piet&Gerrit in het portiek de…
Lees verder