Schuilkerkje

Een van de mooiste en meest karakteristieke schuilkerkjes van ons land is wel de Fermanje (vermaning) aan de Grote Buren 28 te Pingjum. In de toenmalige Katholieke kerk van Pingjum is Menno Simons als kapelaan aangesteld geweest. Mennonieten, ook wel doopsgezinden genoemd, zien het schuilkerje als een bedevaartsoord. Geregeld komen er doopsgezinde toeristen vanover de hele wereld met een groep hier naar toe.

Het bouwjaar van de kerk is niet exact bekend, maar hoogstwaarschijnlijk dateert de kerk van vlak na 1600. Vanaf de straatkant valt zo op het eerste oog niets bijzonders te zien aan het rijtje woonhuizen. Maar achter de karakteristieke kosterswoning ligt het fraaie schuilkerkje. De inrichting is zeer eenvoudig. Banken rondom voor de broeders, stoelen in het midden voor de zusters, een preekstoel en ook een lezenaar voor de voorzanger.

In 1983 zijn kerk en woonhuis geheel gerestaureerd waarbij er naar gestreefd is zoveel mogelijk de oorspronkelijke situatie te handhaven.

Zo nu en dan wordt het schuilkerkje ook gebruikt voor activiteiten als lezingen en concerten. Wanneer er in het kerkje vierstemmig wordt gezongen, staat het kippenvel op de armen.

Meer informatie over de doopsgezinde kerk.

De naam van de Stichting die het dagelijks beheer van het kerkje in handen heeft is: Stichting Menno Simons SDMF

nieuwe website: www.doopsgezindemonumenten.nl

email: info@doopsgezindemonumenten.nl

Er is een vrij toegankelijke Facebook-pagina:

voor doopsgezinde monumenten

CONTACTPERSOON PINGJUM:

Doeke Odinga
mtsodinga@gmail.com
0517-579791