Samen staan we sterk,Vele handen maken licht werk.
Iederéén heeft een talent en kan een bijdrage hebben in het dorp.

Dorpswebsite zoekt  journalist

Spelletjes Kommissie (SKP) zoekt commissieleden

Stichting Victoriuskerk zoekt iemand met bouwkundig inzicht

Dorpsbelang zoekt bestuursleden

Dorpshuis zoekt vrijwilligers voor schoonmaak, achter de bar, tuinonderhoud of klussen

Harmonie zoekt technicus in beamers en projecties voor beeldvoorstelling

Coöperatie Pingjum zoekt secretaris

Dorpstuin zoekt enthousiastelingen