Victoriustsjerke

Op 7 september 2015 is de Stichting Victoriuskerk Pingjum opgericht met als bestuursleden Herke Giliam (voorzitter), Jan de Jager (secretaris), Doeke Odinga (penningmeester) en Klaas Koornstra.
Het doel van de Stichting is om de kerk in eigendom te verwerven en in historische staat te behouden voor het dorp als ontmoetingsplek. Met de kerkenraad is hierover al overeenstemming, maar aan alle formaliteiten wordt nog gewerkt. De kerkenraad stelt onder andere geld beschikbaar om het langjarige onderhoud van het monument en de exploitatie in de eerste vijf jaar te garanderen.
Met de kerkenraad is ook overeengekomen dat de Protestantse Gemeente Pingjum/Zurich het gebouw mag blijven gebruiken voor kerkelijke activiteiten zoals rouw- en trouwdiensten.
De Stichting is verder in gesprek met de Stichting Nieuw Atlantis die het gebouw o.a. wil gaan gebruiken voor een expositie over de strijd met en tegen het water door de eeuwen heen. In principe wordt Nieuw Atlantis dan de hoofdgebruiker van de kerk. Samen met de Doopsgezinde Gemeente zal ook gezorgd worden dat de geschiedenis van Menno Simons een plek krijgt in de kerk.
Daarnaast blijft de kerk beschikbaar voor andere (dorps)activiteiten die passen bij een monumentaal gebouw met een kerkelijke functie.

De Protestantse gemeente Pingjum/Zurich houdt afwisselend met andere kerken voorlopig ook nog dienst in de kerk te Pingjum. De predikant van de gemeente is Peter Wattél, telefoon 0517-532237. De kerstnachtdienst  in Pingjum is op 24 december om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. Meestal wordt gezongen met muzikale begeleiding van De Harmonie uit Pingjum.

CONTACT:

Secretariaat Stichting Victoriuskerk Pingjum:
Jan de Jager
Grote Buren 10
0517 – 235457
victoriuskerk@dorppingjum.nl
Website: www.victoriuskerkpingjum.nl

Secretariaat Protestantse Gemeente Pingjum/Zurich:
N.Giliam
0517-57964
ngiliam@planet.nl

Adres Victoriuskerk: Grote Buren 8, Pingjum

Wikipedia: Victoriuskerk