Werk in uitvoering

OP deze pagina plaatsen wij voortaan de meldingen van de gemeente zuidwest Friesland omtrent werk aan de weg.    Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: Súdwest-Fryslân ,kijk ook Gemeente Harlingen
OP DIT MOMENT  6  MELDINGEN 30-04-2019

006 Sneek, verkeersafsluiting parkeerlocatie Bolswarderpoort, 15-05 t/m 21-05 2019

Vanaf woensdag 15 mei tot en met dinsdag 21 mei 2019 is de parkeerlocatie Bolswarderpoort in Sneek afgesloten voor het verkeer. 

 Om welke werkzaamheden gaat het?  …………. Lees hier verder!

Op de parkeerlocatie Bolswarderpoort vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

005  Schettens/Witmarsum, verkeersafsluiting It Fliet en Filenserwei, 23-04 t/m 24-05 2019

Vanaf dinsdag 23 april tot en met vrijdag 24 mei 2019 zijn de rijbanen It Fliet en Filenserwei tussen Schettens en Witmarsum afgesloten voor het doorgaand verkeer.

 Om welke werkzaamheden gaat het?  Aan de rijbanen It Fliet en Filenserwei vinden asfaltwerkzaamheden plaats.  Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Lees hier verder

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

004 Wommels, verkeersafsluiting deel Van Sminialeane, 15-04 t/m 31-05 2019

Vanaf maandag 15 april tot en met vrijdag 31 mei 2019 is één rijhelft van de Van Sminialeane, de rijstrook aan de kant van de nieuwbouw, in Wommels afgesloten voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Van Sminialeane wordt een nieuw voetpad gerealiseerd en er vinden nutswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?    lees hier verder!

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is er één rijhelft beschikbaar voor het verkeer.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

003 Wommels, verkeersafsluiting deel Hottingawei, 07-05 2019

Op dinsdag 07 mei 2019 is een deel van de rijbaan Hottingawei in Wommels afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?…………. Lees hier verder!

Aan een deel van de rijbaan Hottingawei vinden kortdurende asfaltwerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

002 Ter kennisgeving werkzaamheden aan de Afsluitdijk.

Onderstaand vindt u meer informatie over de geplande werkzaamheden en de eventuele gevolgen voor het verkeer. De informatie komt van Levvel en is ook contacthouder van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk. Informatie werkzaamheden aan de Afsluitdijk van Levvel:

De komende twee weken staan vanuit Levvel de volgende werkzaamheden op/langs de weg op de Afsluitdijk gepland:

  • Kornwerderzand: 1 februari t/m eind oktober 2019: parallelweg-noord afgesloten met omleiding via parallelweg-zuid.
  • Kornwerderzand: 11 maart: afsluiting afrit Kornwerderzand op HRL. Hinder: overdag omleiding voor het verkeer en vluchtstrookafzetting.
  • Kornwerderzand: 18 maart: stop&go op HRR ten behoeve van in- en uitrijden werkverkeer thv toekomstige vismigratierivier.

Zie ook de bijlage voor deze maatregelen en een verdere doorkijk.

Daarnaast is vanaf 1 april 2019 tot 1 april 2022 het fietspad afwisselend afgesloten tussen Den Oever en Breezanddijk/Kornwerderzand. Informatie hierover is te vinden op de website van de Afsluitdijk: https://www.deafsluitdijk.nl/hinder/

Het laatste nieuws over afsluiting fietspad afsluitdijk

https://www.deafsluitdijk.nl/nieuws/aanvullende-informatie-sluiting-fietspad-afsluitdijk/

Met vriendelijke groet,

Patricia Koppert-Bakker | Verkeersmanager | Levvel

001 De  wegwerkzaamheden zijn o.a. dankzij een verzoek van Dorpsbelang Pingjum aan de Gemeente, tijdens ons jaarlijkse gesprek met de Wethouder en de Dorpencoordinator.      lees hier verder (pdf bestand)