Werkgroep Halsbân

De Pingjumer Halsbân is een middeleeuwse ringdijk die grotendeels nog bewaard is gebleven. Een ideale wandelroute! Echter de toegankelijkheid en de staat van onderhoud laten te wensen over. Er zijn vele eigenaren en in de loop der jaren is er door afkalven, zwaar verkeer en illegale stort veel vernield.

De Werkgroep Halsbân, begonnen als een initiatief  van Dorpsbelang Pingjum, wil eerherstel! Eén van de doelstellingen is dat de Halsbân uiteindelijk de status krijgt van beschermd cultuurmonument. De werkgroep werkt o.a. nauw samen met de provincie.

Lees ook ‘de geschiedenis van de Halsbân’.

Verschillende inwoners van de betrokken dorpen Pingjum, Arum en Kimswerd steunen dit project actief, waaronder Willem de Haan (Willem de wandelaar). Zie hiervoor ook “Activiteiten-Simmerjûnkuiers”.

Voor de meest actuele informatie ga naar hun facebooksite.

Wikipedia ‘de Gulden Halsbân’

Animatieflim De Pingjumer Gulden Halsban door Leuning en Nijman

Filmpje ‘de Gulden Halsban’ door Waterland media