Wijkagent

Vanaf januari 2013 is Sierd Steigenga de wijkagent van Pingjum en nog 26 andere dorpen. Hij kan rechtstreeks benaderd worden via email: sierd.steigenga@friesland.politie.nl. Klik hier voor meer informatie over politie Friesland.

Woninginbraken in Fryslân
Op en af zijn er stijgingen en weer dalingen te zien van het aantal woninginbraken in de gemeente Súdwest-Fryslân en het gebied Wunseradiel. Sieraden, geld en laptops blijken vooral favoriet te zijn bij inbrekers.

Verminderen woninginbraken
Reden voor de politie Fryslân om alles op alles te zetten om woninginbraken blijvend te verminderen. Zo is een speciaal woninginbraken-team opgericht dat zich specifiek bezig houdt met het opsporen van woninginbrekers. Het afgelopen jaar werden 65 inbrekers aangehouden. Dankzij deze aanhoudingen konden al meer dan 170 woninginbraken worden opgelost.

Inbraakpreventie
Naast het opsporen van woninginbrekers richt de politie zich ook op inbraakpreventie. In samenwerking met de gemeente Sudwest Fryslân, woningbouwverenigingen Elkien, Accolade en De Wieren en vertegenwoordigers van dorps- en wijkbelangen trekt de politie de wijk in om bewoners te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Door middel van gesprekken, flyers en de zogenaamde voetstapjes zal aan hen inbraakpreventie gegeven.

Gelegenheid maakt de dief
De inwoners van Fryslân kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het verminderen van het aantal woninginbraken. Zorg voor goed hang- en sluitwerk en sluit deuren en ramen af als u uw huis verlaat. Laat geen waardevolle spullen zoals laptops, smartphones en ipads in het zicht liggen, want gelegenheid maakt de dief. Installeer daarnaast een programma op je computer, laptop, smartphone of tablet-pc om hem bij diefstal eenvoudig te kunnen traceren. Op de website www.keurmerkveiligwonen.nl/consument leest u alles over hoe u uw woning veiliger kunt maken of ga naar www.123inbraakcheck.nl en test hoe snel een inbreker uw huis binnen kan komen.

Bel 1-1-2 bij verdachte situaties
Dat het alarmnummer 1-1-2 alleen is bedoeld voor noodsituaties waarin levens op het spel staan is een misverstand. U kunt het nummer namelijk ook gebruiken als u getuige bent van een misdrijf of verdachte situaties ziet in uw woon- of werkomgeving. Dus als u ziet dat iemand inbreekt of een ander strafbaar feit begaat, aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader en de vluchtrichting kan de politie snel in actie komen! De centralist van de Meldkamer Noord-Nederland kan tevens een Burgernetactie starten, zodat agenten samen met deelnemers van Burgernet kunnen uitkijken naar inbrekers. Kijk voor meer informatie op www.burgernet.nl

CONTACT:

Sierd Steigenga
Wijkagent voormalig Wûnseradiel
Gemeente Súdwest Fryslân

Politie Ι Noord Nederland – Fryslân
A5 Sneek  Ι Bureau Bolsward
Hichtumerweg 17-19, 8701 PG Bolsward
Postbus 107 9400 AC Assen

Telefoon: 0900-8844
Email: sierd.steigenga@friesland.politie.nl