Gymnastiekvereniging D.I.O.

xWie en Wanneer?

Dames, BBB (buik- billen-borst): maandag 19.30- 20.30
Basisschool kinderen :                   donderdag 15.00 -16.00
Peuter :                                              donderdag 16.00-16.45

Locatie: de gymzaal in dorpshuis ‘De Nije Bân’, Lammert Scheltesstraat 12.

De gymnastieklessen beginnen altijd op de eerste maandag/dinsdag na de Pingjumer merke, in september. De lessen van de jeugd eindigen als de schoolvakantie begint. De laatste les is in week 27.

Voor de damesgroepen wordt in overleg met elkaar besloten wanneer er gestopt wordt.

Contributie per 1-1-2014

t/m 16 jaar:          €9,- per maand (€27,- per kwartaal of €108,- per jaar)
vanaf 17 jaar:      €10,- per maand (€30,- per kwartaal of €120,- per jaar)

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- (eenmalig)
Rekeningnummer: NL33 RABO 0131 9967 70  t.n.v. D.I.O. Pingjum.

Lidmaatschap D.I.O
De contributie kan per maand worden overgemaakt. Ook kunt u ervoor kiezen om per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt dan de factuur afwachten die desgewenst elk kwartaal of elk jaar bij u op de mat valt.

Ieder jaar is er in november een algemene ledenvergadering, waarin de contributie voor het komende jaar wordt vastgesteld.
Opzeggen van het lidmaatschap graag vóór 1 september van het nieuwe seizoen bij de penningmeester.

In de schoolvakanties wordt er geen les gegeven, tenzij anders besloten wordt met de leiding.
Download hier het actuele boekje met alle informatie op een rij.

Historie
De gymnastiekvereniging in Pingjum is opgericht in september 1950 met een ledenaantal van 24. De naam D.I.O. (Door Inspanning Ontspanning) is bedacht door mevr. T. de Vries-Boltje. In 1957 wordt er voor de wedstrijden een vlag aangeschaft, welke nog steeds in ons bezit is en wordt gebruikt.  Het eerste bestuur van D.I.O. bestond uit: dhr. P. Huisman (voorzitter), mevr. A. Hilarides-de Jong (vicevoorzitter), dhr. H. Sieswerda (secretaris), dhr. M. v.d. Boom (penningmeester) en mevr. J. Hiemstra-v.d. Honing (algemeen lid). De contributie bedroeg destijds 20 cent.

Bestuur

De drijvende krachten achter gymnastiekvereniging D.I.O. zijn:

Voorzitter: Houkje Akker Grote Buren 44 0517-850774,
Secretaris: Dorina Lubberts , de Alde Haven 21 06-14814612
Penningmeester: Daphne Walstra Grote Buren 49 06-24240696
Algemeen lid: Elsa den Boer Kleinhuisterweg 14 06-81433965

CONTACT:

Dorina Lubberts

telefoonnr. 06-14814612