Voorzieningen

AED

Pingjum-Koopwoningen

Busdienst

Overblijf- TSO

Vacaturebank

Oud Papier

Jeugdhonk

Dorpstuin

Dorpsbus

Dorpshuis De Nije Bân

Sportveld

Podium Pingjum

Poezencentrale

De Glaskar

Kleding Bus

Informatiebord

Bloembakken

Begraafplaats

Boekenruilkast

Energie

Basisschool

Lief en Leed

Men- en ruiterpad

Dorpsmolen

Schuilkerkje

Klaske Bonnemafonds

Brievenbus

Dorpskrant

Boarterstun-Speeltuin

Victoriuskerk

Peutergroep

Menu