Voorzieningen

AED

Dorpshuis De Nije Bân

Jeugdhonk

Lief en Leed

Energie

Boekenruilkast

Pingjum-Koopwoningen

Basisschool

Peutergroep

Brievenbus

De Glaskar

Vacaturebank

Sportveld

Dorpskrant

Informatiebord

Podium Pingjum

Schuilkerkje

Overblijf- TSO

Dorpstuin

Dorpsmolen

Men- en ruiterpad

Klaske Bonnemafonds

Dienstregeling Arriva (opstapper)

Victoriuskerk

Boarterstun-Speeltuin

Kerkhof