Voorzieningen

Dorpsbus

AED

Pingjum-Koopwoningen

Boarterstun-Speeltuin

Schuilkerkje

Klaske Bonnemafonds

Energie

Bloembakken

Poezencentrale

Dorpstuin

Men- en ruiterpad

Dorpskrant

Sportveld

Kleding Bus

Boekenruilkast

Overblijf- TSO

Peutergroep

Lief en Leed

Victoriuskerk

Vacaturebank

Brievenbus

Informatiebord

Basisschool

Podium Pingjum

De Glaskar

Jeugdhonk

Dorpsmolen

Dorpshuis De Nije Bân

Begraafplaats

Busdienst

Menu