Voorzieningen

Jeugdhonk

AED

Klaske Bonnemafonds

Schuilkerkje

Basisschool

Sportveld

Dorpsmolen

Energie

Brievenbus

Informatiebord

Kerkhof

Lief en Leed

Dorpskrant

Pingjum-Koopwoningen

Boarterstun-Speeltuin

Boekenruilkast

Victoriuskerk

Men- en ruiterpad

Peutergroep

Dorpstuin

Podium Pingjum

Dorpshuis De Nije Bân

Overblijf- TSO

Vacaturebank

Dienstregeling Arriva (opstapper)

De Glaskar