Voorzieningen

Dorpsmolen

AED

Peutergroep

Pingjum-Koopwoningen

Jeugdhonk

Victoriuskerk

Lief en Leed

Vacaturebank

Podium Pingjum

Boekenruilkast

Informatiebord

Brievenbus

Sportveld

Energie

Dorpstuin

Kerkhof

Schuilkerkje

Dienstregeling Arriva (opstapper)

Dorpskrant

Overblijf- TSO

Men- en ruiterpad

Boarterstun-Speeltuin

Basisschool

Dorpshuis De Nije Bân

De Glaskar

Klaske Bonnemafonds