Voorzieningen

Poezencentrale

Men- en ruiterpad

Boarterstun-Speeltuin

Dorpstuin

De Glaskar

Victoriuskerk

Energie

Podium Pingjum

Overblijf- TSO

Lief en Leed

Dorpsmolen

Bloembakken

Brievenbus

AED

Informatiebord

Peutergroep

Dorpshuis De Nije Bân

Basisschool

Klaske Bonnemafonds

Pingjum-Koopwoningen

Dorpsbus

Jeugdhonk

Dorpskrant

Boekenruilkast

Schuilkerkje

Vacaturebank

Begraafplaats

Sportveld