Voorzieningen

Bloembakken

Boekenruilkast

Lief en Leed

Klaske Bonnemafonds

Busdienst

Pingjum-Koopwoningen

Kleding Bus

Basisschool

Men- en ruiterpad

Brievenbus

Dorpshuis De Nije Bân

Dorpstuin

Informatiebord

Peutergroep

Jeugdhonk

Dorpsbus

Vacaturebank

Dorpsmolen

Energie

Sportveld

Dorpskrant

Overblijf- TSO

Begraafplaats

De Glaskar

Schuilkerkje

AED

Boarterstun-Speeltuin

Podium Pingjum

Victoriuskerk

Poezencentrale

Menu