Voorzieningen

Dorpstuin

Dorpshuis De Nije Bân

Pingjum-Koopwoningen

Lief en Leed

Men- en ruiterpad

Victoriuskerk

Informatiebord

Overblijf- TSO

Peutergroep

Schuilkerkje

AED

Dorpsmolen

Boarterstun-Speeltuin

Klaske Bonnemafonds

Sportveld

Energie

Kerkhof

Basisschool

Vacaturebank

De Glaskar

Boekenruilkast

Dorpskrant

Jeugdhonk

Brievenbus

Dienstregeling Arriva (opstapper)

Podium Pingjum