Voorzieningen

Victoriuskerk

Sportveld

Boekenruilkast

Jeugdhonk

Poezencentrale

Peutergroep

Men- en ruiterpad

Dorpsmolen

Basisschool

Boarterstun-Speeltuin

Lief en Leed

Dorpsbus

Begraafplaats

Pingjum-Koopwoningen

Bloembakken

Brievenbus

De Glaskar

Informatiebord

Dorpskrant

Kleding Bus

Overblijf- TSO

Klaske Bonnemafonds

Busdienst

AED

Energie

Vacaturebank

Dorpshuis De Nije Bân

Schuilkerkje

Dorpstuin

Podium Pingjum

Menu