Voorzieningen

Informatiebord

Boarterstun-Speeltuin

Jeugdhonk

Sportveld

Dorpshuis De Nije Bân

Vacaturebank

Lief en Leed

Klaske Bonnemafonds

Bloembakken

Podium Pingjum

Energie

Dorpskrant

Kerkhof

Brievenbus

Dorpstuin

Dorpsbus

De Glaskar

Poezencentrale

Basisschool

Men- en ruiterpad

Dienstregeling Arriva (opstapper)

Boekenruilkast

Overblijf- TSO

Dorpsmolen

Peutergroep

Victoriuskerk

AED

Pingjum-Koopwoningen

Schuilkerkje