Voorzieningen

Begraafplaats

Lief en Leed

Brievenbus

Dorpskrant

Poezencentrale

Dorpsmolen

Schuilkerkje

Busdienst

Klaske Bonnemafonds

Dorpshuis De Nije Bân

Podium Pingjum

De Glaskar

Men- en ruiterpad

Jeugdhonk

Kleding Bus

Peutergroep

AED

Basisschool

Dorpsbus

Dorpstuin

Vacaturebank

Victoriuskerk

Bloembakken

Boarterstun-Speeltuin

Boekenruilkast

Sportveld

Informatiebord

Overblijf- TSO

Pingjum-Koopwoningen

Energie

Menu