Voorzieningen

Men- en ruiterpad

Jeugdhonk

Energie

Klaske Bonnemafonds

Overblijf- TSO

Begraafplaats

Vacaturebank

Sportveld

Dorpstuin

Victoriuskerk

De Glaskar

Boekenruilkast

Boarterstun-Speeltuin

Informatiebord

Schuilkerkje

Podium Pingjum

Basisschool

Dorpsbus

Brievenbus

Poezencentrale

Dorpshuis De Nije Bân

Lief en Leed

Pingjum-Koopwoningen

AED

Peutergroep

Bloembakken

Dorpskrant

Dorpsmolen