Voorzieningen

Informatiebord

Dorpskrant

Podium Pingjum

Klaske Bonnemafonds

Sportveld

Dorpshuis De Nije Bân

Dorpsmolen

Vacaturebank

Pingjum-Koopwoningen

De Glaskar

Boekenruilkast

Bloembakken

Schuilkerkje

Basisschool

Jeugdhonk

Energie

Boarterstun-Speeltuin

Kleding Bus

Overblijf- TSO

Peutergroep

Poezencentrale

Dorpsbus

Victoriuskerk

Brievenbus

Begraafplaats

Lief en Leed

Busdienst

AED

Men- en ruiterpad

Dorpstuin

Menu