Voorzieningen

Informatiebord

Dorpstuin

Victoriuskerk

Dienstregeling Arriva (opstapper)

Jeugdhonk

Basisschool

AED

Podium Pingjum

Energie

Vacaturebank

Dorpshuis De Nije Bân

De Glaskar

Dorpsmolen

Klaske Bonnemafonds

Dorpskrant

Boekenruilkast

Sportveld

Boarterstun-Speeltuin

Brievenbus

Men- en ruiterpad

Lief en Leed

Peutergroep

Overblijf- TSO

Schuilkerkje

Pingjum-Koopwoningen

Kerkhof