Voorzieningen

Overblijf- TSO

Dorpskrant

Boarterstun-Speeltuin

Lief en Leed

Pingjum-Koopwoningen

Sportveld

Begraafplaats

Peutergroep

Basisschool

Victoriuskerk

Klaske Bonnemafonds

Jeugdhonk

Informatiebord

Dorpstuin

Dorpsbus

Schuilkerkje

Vacaturebank

Podium Pingjum

Men- en ruiterpad

De Glaskar

Dorpsmolen

Dorpshuis De Nije Bân

Brievenbus

Bloembakken

Kleding Bus

AED

Poezencentrale

Boekenruilkast

Energie

Busdienst

Menu