Voorzieningen

Dorpskrant

Men- en ruiterpad

Dorpshuis De Nije Bân

Vacaturebank

Energie

Sportveld

Pingjum-Koopwoningen

Brievenbus

Boekenruilkast

Dorpstuin

Dienstregeling Arriva (opstapper)

Overblijf- TSO

Boarterstun-Speeltuin

Kerkhof

Jeugdhonk

Lief en Leed

Schuilkerkje

Dorpsmolen

Peutergroep

Victoriuskerk

Podium Pingjum

De Glaskar

Klaske Bonnemafonds

Basisschool

Informatiebord

AED