Voorzieningen

Victoriuskerk

Dorpsmolen

Dorpshuis De Nije Bân

Bloembakken

Busdienst

Informatiebord

Kleding Bus

Dorpstuin

Peutergroep

Overblijf- TSO

Dorpskrant

Begraafplaats

Pingjum-Koopwoningen

Basisschool

Poezencentrale

Sportveld

Jeugdhonk

Boekenruilkast

Brievenbus

Vacaturebank

Klaske Bonnemafonds

De Glaskar

Oud Papier

Dorpsbus

Men- en ruiterpad

Energie

Boarterstun-Speeltuin

Podium Pingjum

AED

Lief en Leed

Schuilkerkje

Menu