Voorzieningen

Lief en Leed

Klaske Bonnemafonds

Brievenbus

Energie

AED

De Glaskar

Schuilkerkje

Dorpshuis De Nije Bân

Peutergroep

Kerkhof

Basisschool

Sportveld

Dienstregeling Arriva (opstapper)

Pingjum-Koopwoningen

Victoriuskerk

Dorpsmolen

Informatiebord

Overblijf- TSO

Dorpstuin

Dorpskrant

Men- en ruiterpad

Boarterstun-Speeltuin

Boekenruilkast

Jeugdhonk

Podium Pingjum

Vacaturebank