Omdat de Coöperatie Pingjum website is opgeheven,  plaatsen wij de redactie van dorppingjum.nl  voortaan de coöperatie informatie hier.
Sinds 2014 heeft Pingjum een coöperatie met als belangrijkste doel het versterken van de sociale en economische veerkracht van de dorpssamenleving. Met de inkomsten uit de energiecoöperatiePingjum worden ook andere dorpsinitiatieven ondersteund.
Nieuwe ideeën voor coöperatie-initiatieven zijn van harte welkom. De coöperatie telt ongeveer 100 leden. De contributie is 5 euro per jaar en voor huisgenoten 2,50. Vanaf de oprichting is het doel geweest een coöperatiemolen te realiseren. Het huidige provinciale beleid maakt dit helaas onmogelijk. Wel wordt er gewerkt aan een plan voor één of meer ‘zonnedaken’ voor dorpsgenoten die niet in de gelegenheid zijn zelf zonnepanelen te plaatsen.
De coöperatie telt momenteel vier actieve onderdelen:
– energiecoöperatiePingjum:
– dorpstuin:
– eetgroep:
– open lunch (samen met Te Plak):
De onderdelen functioneren zelfstandig en hebben 1 x per maand een gezamenlijk overleg.

Secretariaat: Jos Fries

Pibemalaan 8, telefoon 0628634841
Email: info@cooperatiepingjum.nl