Open Lunch

Eetgroep

Energie

Dorpstuin

Bestuurszaken

De ALV (Algemene ledenvergadering) , die altijd op de 2de woensdag van mei plaatsvind, nu in het najaar wordt gehouden in verband met de Corona-crisis. Verdere mededelingen worden later bekend gemaakt, zoals de datum, locatie etc.

Blijf gezond ,

Vriendelijk groeten, Jos Fries


Sinds 2014 heeft Pingjum een coöperatie met als belangrijkste doel het versterken van de sociale en economische veerkracht van de dorpssamenleving. Met de inkomsten uit de energiecoöperatiePingjum worden ook andere dorpsinitiatieven ondersteund.
Nieuwe ideeën voor coöperatie-initiatieven zijn van harte welkom. De coöperatie telt ongeveer 100 leden. De contributie is 5 euro per jaar en voor huisgenoten 2,50. Vanaf de oprichting is het doel geweest een coöperatiemolen te realiseren. Het huidige provinciale beleid maakt dit helaas onmogelijk. Wel wordt er gewerkt aan een plan voor één of meer ‘zonnedaken’ voor dorpsgenoten die niet in de gelegenheid zijn zelf zonnepanelen te plaatsen.
De coöperatie telt momenteel vier actieve onderdelen:
– energiecoöperatiePingjum:
– dorpstuin:
– eetgroep:
– open lunch (samen met Te Plak):
De onderdelen functioneren zelfstandig en hebben 1 x per maand een gezamenlijk overleg.

Voorzitter:  Johan Schroor

Burenlaan 32, telefoon 06 22801310

Secretariaat:  Jos Fries

Pibemalaan 8, telefoon 06 28634841

Beide te bereiken via emailadres:

info@cooperatiepingjum.nl

Penningmeester: Jouke Risselada

Kleinhuisterweg 6, telefoon 0517 579001

emailadres:  joukerisselada@gmail.com

Bestuurslid: Carla Posthuma

Pibemalaan 21, telefoon 06 37435396

info@cooperatiepingjum.nl

Menu