Bestuurszaken

Dorpstuin

Eetgroep

Energie

Open Lunch

Sinds 2014 heeft Pingjum een coöperatie met als belangrijkste doel het verhogen van de leefbaarheid en het versterken van de sociale en economische veerkracht van de dorpssamenleving. Vanaf de oprichting is een doel geweest een coöperatiemolen te realiseren. Het huidige provinciale beleid maakte dit helaas onmogelijk. In het kader van de energie-transitie blijft de coöperatie altijd open staan voor initiatieven en ontwikkelingen op dit gebied.

EnergieVanOns

De Coöperatie Pingjum is lid van “Ûs Kooperaasje”, een organisatie die medeoprichter is van EnergieVanOns. In 2014 is het energiebedrijf EnergieVanOns opgericht. Een energiebedrijf (zoals eneco, vandebron, etc.), maar dan lokaal en GROEN. EnergieVanOns doet niet aan kortingen of acties. De winst vloeit terug naar de deelnemende Coöperaties. Afnemers (klanten) van EVO kopen niet alleen tegen concurrerende prijzen duurzame energie maar dragen ook bij aan de Coöperatie Pingjum, want de Coöperatie krijgt een bijdrage per klant, per jaar. Met de inkomsten uit deze wederverkoop van energie worden de andere dorpsinitiatieven ondersteund.

Wie vormen de Coöperatie Pingjum?

De Coöperatie telt ongeveer 90 leden. Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, penningmeester, een lid en een secretaris. Samen met de andere leden van het afstemmingsoverleg wordt maandelijks vergaderd. Daar worden de lopende projecten besproken, geëvalueerd en nieuwe aanvragen besproken. De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar voor de leden. Deze vergaderdata worden bekend gemaakt op de website! Graag vooraf aanmelden. De contributie is 5 euro per jaar en voor huisgenoten 2,50 euro. Nieuwe ideeën voor coöperatie-initiatieven zijn van harte welkom.

Wat doet de Coöperatie Pingjum

De Coöperatie telt momenteel vijf actieve onderdelen:

  • Energiecoöperatie Pingjum: Afnemers bij “EnergieVanOns “ kopen niet alleen tegen concurrente prijzen duurzame energie maar dragen ook bij aan de coöperatie en dus de leefbaarheid in het dorp.
  • Dorpstuin: Vrijwilligers runnen de groente- en een bloemenpluktuin. De verkoop van groenten is op zaterdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur, je kunt dan ook bloemen plukken tegen een kleine vergoeding. Ook kun je dan op het terras genieten van een kopje koffie.
  • Eetgroep: vanaf september t/m mei (niet in december) wordt er eens in de maand een maaltijd bereid door, ook weer, vrijwilligers.
  • Open lunch (samen met Te Plak): zal in het najaar van 2022 weer plaatsvinden op de 3e woensdag van de maand.
  • Fruitbomen langs het schelpenpad.

Waar mogelijk en met genoeg deelnemers worden nieuwe projecten door de Coöperatie ondersteund. Ook ondersteunt de Coöperatie met donaties tal van projecten binnen de verschillende verenigingen in Pingjum.

Hoe kun je ons bereiken?

Stuur een e-mail naar info@cooperatiepingjum.nl

Ook voor het aanvragen van een subsidie, er zijn uiteraard subsidie-criteria waaraan een subsidie moet voldoen. In het afstemmingsoverleg wordt aan de hand van deze criteria een aanvraag toegekend of afgewezen.

info@cooperatiepingjum.nl

Voorzitter:  Johan Schroor

  • Burenlaan 32
  • telefoon 06 2280 1310

Secretaris:  Gré Baalman-Weits

Penningmeester: Jos Fries

Bestuurslid: Jouke Risselada